10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk

Diversify

Cổ phiếu công nghệ giảm mạnh khiến nhiều tỷ phú ngành này mất hàng tỷ USD trong tuần qua.

Elon Musk

Tài sản: 87,9 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 9,9 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Tesla, Space X (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 1.

Dan Gilbert

Tài sản: 51 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 7,3 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Quicken Loans (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 2.

Jeff Bezos

Tài sản: 193,5 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 5,8 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Amazon (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 3.

Steve Ballmer

Tài sản: 72,9 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 4,1 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Microsoft (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 4.

Mark Zuckerberg

Tài sản: 103,8 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 4 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Facebook (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 5.

Larry Ellison

Tài sản: 74,2 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 2,7 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Phần mềm, Oracle (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 6.

Amancio Ortega

Tài sản: 65,3 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 2,5 tỷ USD

Quốc gia: Tây Ban Nha

Nguồn tài sản: Zara (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 7.

Ma Huateng

Tài sản: 57,5 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 2,3 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Nguồn tài sản: Tencent (Ảnh: Reuters)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 8.

Larry Page

Tài sản: 70,6 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 2,2 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Nguồn tài sản: Google (Ảnh: Reuters)

10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua: Đứng đầu là Elon Musk - Ảnh 9.

Sergey Brin

Tài sản: 68,7 tỷ USD

Giảm so với tuần trước: 2,1 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Theo Linh Lam

Người đồng hành

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply