Biến động 10 ngày của Bitcoin, giảm mạnh vào ngày 23/3

Diversify

Bitcoin đang tiếp tục điều hướng trong tháng 3 không ổn định và tăng đến phạm vi 5,800 – 6,600 đô la kể từ ngày 19/3. Sau khi nhanh chóng chạm ngưỡng 7,000 đô la vào ngày 20/3, giá đã giảm dưới 6,600 đô la trong vòng 4 giờ.

Khi xem xét thực tế tính biến động cao trong suốt cả tháng, biến động thực của Bitcoin đã giảm mạnh vào ngày 23/3.

bitcoin

Biến động thực của BTC/USD | Nguồn: Skew

Theo biểu đồ, sau khi duy trì biến động trên 300% kể từ ngày 14/3, biến động thực đã giảm từ 321% xuống 156% trong khoảng thời gian 24 giờ. Như vậy, thị trường đã phần nào được bình ổn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là biểu đồ biến động nói trên chỉ được xây dựng dựa trên 10 ngày qua.

bitcoin

BTC/USD | Nguồn: Trading View

Kể từ ngày 14/3, Bitcoin đã pullback 25% sau khi giảm mạnh vào ngày 12/3. Mặc dù tăng biến động 25% trong 10 ngày không phải là chưa từng thấy trên thị trường tiền điện tử nhưng việc tính toán chỉ số biến động dựa trên khoảng thời gian đó sẽ chủ yếu ở các mức ổn định.

Biến động ngụ ý và biến động thực của BTC/USD | Nguồn: Skew

Ngược lại, biến động thực của Bitcoin tiếp tục điều chỉnh dưới biến động ngụ ý, cho thấy thị trường vẫn kỳ lạ về mặt biến động giá trong ngành.

Kể từ ngày 19/3, biến động thực đối với Bitcoin đã nhất quán ở mức trên 6.1%, trong khi biến động ngụ ý chỉ dưới 6 hoặc 6% trên biểu đồ.

Nguồn: Bitpremier

Mức độ biến động hàng năm của Bitcoin vẫn ở mức cao. Theo biểu đồ của Bitpremier, biến động đã tăng vọt từ 3.72% vào ngày 12/3 lên 4.75% vào 6 giờ tối hôm qua.

Do đó, rõ ràng giá vẫn tiếp tục nhiễu loạn trên cơ sở dài hạn.

Thay đổi ngắn hạn có vai trò quan trọng trong lâu dài?

Chỉ số biến động thấp hơn trong 10 ngày qua và cũng có thể tiếp tục giảm trong dài hạn. Động thái của Bitcoin vào ngày 12 đến 13/3 đã khiến ngành công nghiệp đảo lộn và một số số liệu cơ bản tăng mạnh.

Do đó, giai đoạn bình ổn hơn cần được bắt đầu từ các biểu đồ ngắn hạn và cuối cùng cũng có thể thay đổi trong phân tích dài hạn. Xem xét mức độ biến động vẫn còn khá cao, Bitcoin có khả năng mở ra nhiều nhiễu loạn giá hơn, nhưng giảm biến động trong 10 ngày qua là khởi đầu cần thiết cho ngành công nghiệp vì một tương lai ổn định trong thời gian tới.

Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Minh Anh

Theo Ambcrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply