Bitcoin breakdown dưới đường hỗ trợ tăng 15 ngày, dự kiến sẽ giảm về mức hỗ trợ $5050

Diversify

Giá Bitcoin đã bắt đầu tuần 23/3 với mức tăng đáng kể, đạt mức cao $ 6,957 vào ngày 25 tháng 3. Tuy nhiên, mức cao không thể được duy trì và giá giảm để đóng cửa tuần ở mức $ 5,881.

Nến hàng tuần hóa ra là một búa đảo ngược, có thể được xem là một chỉ báo giảm do thực tế là nó đang diễn ra trong một xu hướng giảm.

Nến hàng tuần của Bitcoin

Nến tuần trước đóng cửa như một búa đảo ngược. Xem xét vị trí của nó liên quan đến sự chuyển động dài hạn, nến này có thể được coi là giảm.

Giá đã tạo ra hai bấc trên dài liên tiếp, một dấu hiệu của sự kháng cự và áp lực bán mạnh. Ngoài ra, bấc có mặt ngay tại khu vực $ 6,900, đây là khu vực hỗ trợ quan trọng đã chuyển sang kháng cự. Cho đến khi giá thành công trong việc vượt qua nó, biến động giá có thể được coi là giảm.

Trong khung thời gian hàng tuần, khu vực hỗ trợ gần nhất được tìm thấy ở mức 5.300 đô la, một mức cũng được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 tuần (MA). Một breakdown bên dưới khu vực này có thể gây ra sự giảm giá rất nhanh do thiếu sự hỗ trợ tới 4.000 đô la.

Trong khi mức đóng cửa hàng tuần trên MA 200 tuần là tăng, tất cả các dấu hiệu khác đều chỉ ra xu hướng giảm trên khung thời gian cao.

Gia Bitcoin 2

Triển vọng ngắn hạn

Trong ngắn hạn, giá đã breakdown từ một đường hỗ trợ tăng dần mà nó đã theo sau kể từ khi đạt mức thấp $ 3,850 vào ngày 13 tháng 3. Giá đã bị phá vỡ vào ngày 28 tháng 3 và đã giảm kể từ đó. Mặc dù sự cố đã diễn ra tương đối chậm chạp, nhưng hầu như không có sự thoái lui hướng lên.

Có hai khu vực hỗ trợ chính, được tìm thấy ở mức $ 5,750 và $ 5,050, mức giá hiện đang rất gần với mức đầu tiên.

Mặc dù có thể giá đảo ngược ở mức này và di chuyển lên trên, việc thiếu cấu trúc giao dịch, thiếu phân kỳ tăng và triển vọng khung thời gian cao cho thấy nhiều khả năng giá cuối cùng sẽ đạt đến khu vực $ 5,050.

Gia Bitcoin 3

Cuộc biểu tình cứu trợ hiện tại từ khu vực $ 5,800 dự kiến ​​sẽ không phải là một phong trào dài hạn, thay vào đó là một đợt tăng giá cứu trợ trước khi trượt về mức hỗ trợ $ 5,050.

Tóm lại, giá BTC đã bị từ chối bởi vùng kháng cự $ 6,900 và tạo ra một bấc trên hàng tuần dài thứ hai liên tiếp. Giá đã breakdown dưới một đường hỗ trợ tăng dần trong 15 ngày và dự kiến ​​sẽ giảm ít nhất cho đến khi đạt đến các mức hỗ trợ được nêu ở trên.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Annie

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply