Bitcoin đang nhắm mục tiêu mức kháng cự 77.5%, còn hy vọng cho mùa altcoin không ?

Diversify

Trong khi tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTCD) đã vượt lên trên một ngưỡng kháng cự quan trọng, sự thống trị của altcoin (ALTD) đã bị từ chối bởi khu vực hỗ trợ trước đó và đã giảm dần kể từ đó.

Trong khi một số altcoin trước đây đã bắt đầu các động thái tăng mạnh, phần lớn trong số chúng đã bị điều chỉnh, giảm dần và thậm chí dưới mức trước khi breakout.

Một biểu đồ về tỷ lệ thống trị altcoin đã được đăng bởi trader The EW Guy, trong đó anh đã phác thảo hai mùa alt trước đó. Biểu đồ cũng minh họa hai giai đoạn của mùa alt giả, thời điểm phần lớn Crypto Twitter đang kêu gọi mùa alt nhưng nó chỉ trở thành một sự điều chỉnh tăng nhẹ trước khi giảm.

View image on Twitter

Tỷ lệ thống trị Altcoin

Tỷ lệ thống trị altcoin đã giảm kể từ tháng 1 năm 2018. Quan trọng hơn, tỷ lệ đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 39% vào tháng 7 năm 2019, một dấu hiệu giảm giá mạnh.

Sự gia tăng gần đây bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 chỉ phục vụ để xác nhận khu vực này là kháng cự và tạo ra một bấc trên dài, trước khi giá giảm sau đó. Mức giảm này cũng gây ra breakdown từ đường hỗ trợ tăng dần mà nó đã theo sau kể từ mức đáy nói trên vào tháng 9 năm 2019.

Do đó, có khả năng tỷ lệ sẽ tiếp tục giảm cho đến mức hỗ trợ tiếp theo, được tìm thấy ở mức 22,5%.

Bitcoin vs altcoin 2

Tỷ lệ thống trị Bitcoin

Tỷ lệ thống trị đã lật khu vực 67% thành hỗ trợ và đã breakout khỏi đường kháng cự giảm dần. Nếu tỷ lệ tiếp tục tăng, nó có thể đạt đến vùng kháng cự 77,5%, chưa đạt được kể từ năm 2017.

Điều này rất phù hợp với ALTD vì khu vực hỗ trợ cho nó được tìm thấy ở mức 22,5%.

Bitcoin vs altcoin 3

Do đó, tại thời điểm BTCD sẽ tìm thấy mức kháng cự 77,5%, ALTD sẽ tìm thấy hỗ trợ ở mức 22,5%.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Annie

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply