Các công ty Singapore cho tiền điện tử hoạt động không cần giấy phép 6 tháng

Diversify

Cơ quan tiền tệ Singapore đã cấp giấy phép miễn trừ giấy phép cho một số công ty tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này theo Đạo luật dịch vụ thanh toán mới. Các công ty được ân hạn sáu tháng này là Binance, Coinbase, Gemini, Bitstamp, Luno, Upbit và Wirex.

Ngân hàng trung ương Singapore và Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), đã công bố trong tuần này một danh sách các công ty đã được miễn giấy phép giữ giấy phép theo Đạo luật dịch vụ thanh toán (Đạo luật PS) 2019 trong một khoảng thời gian nhất định. Đạo luật có hiệu lực vào ngày 28 tháng 1; nó quy định cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Singapore.

Các công ty tiền điện tử đã kinh doanh trước khi  Đạo luật bắt đầu

Dịch vụ thanh toán được yêu cầu thông báo cho MAS về các doanh nghiệp của họ và đã được cấp giấy phép miễn trừ. Chính quyền nhấn mạnh:

Các thực thể này không được cấp phép theo Đạo luật PS để cung cấp các dịch vụ thanh toán cụ thể, nhưng được phép tiếp tục cung cấp các dịch vụ thanh toán cụ thể.

Các công ty không thông báo cho ngân hàng trung ương là vi phạm các yêu cầu thông báo theo quy định mới, MAS lưu ý. Các thực thể này không được cấp phép cũng như được miễn giữ giấy phép để cung cấp các dịch vụ thanh toán cụ thể, bao gồm cả dịch vụ tiền điện tử, cơ quan quản lý xác nhận.

Thời gian ân hạn 6 tháng

Đạo luật dịch vụ thanh toán phân loại các dịch vụ thanh toán cụ thể của thành phố thành sáu loại. Đó là dịch vụ phát hành tài khoản, dịch vụ chuyển tiền trong nước, dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới, dịch vụ mua bán thương mại, dịch vụ phát hành tiền điện tử, trong đó tổng số tiền mà nhà phát hành tiền điện tử nắm giữ không vượt quá 30 đô la, dịch vụ thanh toán kỹ thuật số . Dịch vụ tiền điện tử thuộc danh mục dịch vụ thanh toán kỹ thuật số.

Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử là một trong số 192 công ty cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số, đã được cấp giấy phép miễn trừ. Trong số đó có Binance, Coinbase, Upbit, Bitgo, Gemini, Wirex và Ledgerx.

Các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số được miễn không cần giấy phép hoạt động trong sáu tháng kể từ khi bắt đầu Đạo luật, kết thúc vào ngày 28 tháng 7. Các công ty cung cấp các loại dịch vụ khác được định nghĩa trong Đạo luật có thể tiếp tục hoạt động mà không cần giấy phép trong 12 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động hoặc cho đến ngày 28 tháng 1 năm 2021.

Trong số các công ty tiền điện tử phải tuân thủ Đạo luật Dịch vụ thanh toán mới trước ngày 28 tháng 7 là Binance Asia Services, Bitcoin Exchange, Bitcross, Bitstamp, Coinbase, Coincola Singapore, Kryptos-x, Luno, Payward, Quoine, Ripple Labs Singapore, và Upbit Singapore, và Zipmex. Các công ty tiền điện tử có thể cung cấp các dịch vụ khác ngoài các loại tiền điện tử bao gồm Bitgo Singapore, Gemini Trust Company, Ledgerx, Paxos Global và Wirex. Danh sách đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây.  MAS nói rõ:

Việc miễn trừ sẽ chấm dứt sau thời gian quy định, hoặc nếu thực thể nộp đơn đăng ký giấy phép theo Đạo luật PS, vào ngày đơn đăng ký được MAS chấp thuận hoặc từ chối hoặc rút đơn bởi người nộp.

Lã Mông

Theo News.Bitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply