Chính sách và lời hứa tranh cử của Trump-Biden

Diversify

Trong hai lần tranh luận gần đây, Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden thể hiện sự đối lập không chỉ về tầm nhìn, cách đánh giá mà còn trong các chính sách của họ.

Vũ Hạo (Tổng hợp)

FILI

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply