Chuyển động mở rộng của TRX có thể dẫn giá lên trên 200 satoshis

Diversify

Giá TRX đã giảm kể từ ngày 7 tháng 6, khi nó đạt mức cao sau khi breakout một tuần trước đó. Nó dường như ở cuối giai đoạn thoái lui, chỉ ra rằng một xu hướng đảo ngược đã gần kề.

Breakout dài hạn

Vào ngày 2 tháng 6, giá TRX đã breakout từ một đường kháng cự giảm dần dài hạn đã diễn ra trong năm tháng qua. Bò đã giành chiến thắng trong trận chiến với khối lượng cao hơn mức trung bình, làm tăng tầm quan trọng của động thái. Ngoài ra, giá cũng đã di chuyển trên mức trung bình động MA 50 ngày.

Tuy nhiên, giá đã bị từ chối bởi MA 200 ngày. Để tiếp tục di chuyển lên trên, nó cần lật MA này thành hỗ trợ. Nếu thành công, mức kháng cự gần nhất tiếp theo được tìm thấy ở 205 satoshi, cụ thể là mức 0,5 Fib của toàn bộ mức giảm.

Nếu giá đạt đến mức này, nó có thể sẽ tạo ra một bullish cross giữa các MA 50 và 200 ngày, một dấu hiệu cho thấy một xu hướng tăng dài hạn hơn đã bắt đầu.

Gia TRX 2

Đối với các mục tiêu trong tương lai, trader EuroSniper đã phác thảo vùng kháng cự 285 satoshi là ứng cử viên sáng giá nhất. Giá đã không được giao dịch trong khu vực này kể từ tháng 6 năm 2019.

Nguồn: Twitter

Phong trào tương lai

Trên biểu đồ 6 giờ, giao dịch tăng giá được đề cập trước đó giữa MA 5 và 200 kỳ đã diễn ra. Hơn nữa, giá đang theo một đường hỗ trợ tăng và giao dịch trên nó.

Tại thời điểm viết, giá được giao dịch ngay tại hỗ trợ này và dưới khu vực hỗ trợ 189 satoshi, trước đây đóng vai trò là ngưỡng kháng cự. Sự suy giảm hiện tại giống như một xác nhận vùng kháng cự đó là hỗ trợ.

Do đó, mức giá hiện tại có khả năng đảo chiều cao, điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của động thái tăng dài hạn được nêu trong phần trước.

Gia TRX 3

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy một nêm giảm dần, cũng như sự phân kỳ tăng giá trên chỉ báo RSI.

Vì nêm được coi là một mô hình đảo chiều tăng, nó phù hợp hoàn hảo với quan điểm dài hạn. Do đó, một breakout từ mô hình này có thể xảy ra.

Gia TRX 4

Tóm lại, giá TRX đã breakout khỏi đường kháng cự giảm dần và đang trong quá trình xác nhận xu hướng tăng dài hạn. Trong ngắn hạn, giá dường như gần hoàn thành sự thoái lui của nó, mở đường cho một breakout có thể dẫn đến sự khởi đầu của xu hướng tăng dài hạn.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Annie

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply