Có hơn 13 nghìn địa chỉ Bitcoin trị giá 1 triệu đô la

Diversify

Hiện tại có hơn 13.000 địa chỉ Bitcoin có giá trị ít nhất là 1 triệu đô la, theo dữ liệu từ Glassnode.

Cần 107 BTC để trở thành triệu phú

Với mức giá hiện tại, phải mất khoảng 107 BTC cho một địa chỉ để trở thành triệu phú đô la. Vì số liệu này được gắn với giá đô la của Bitcoin, nên nó có xu hướng biến động rất nhiều. Để so sánh, số lượng địa chỉ chứa ít nhất 100 BTC có độ biến động thấp hơn nhiều.

Có hơn 13 nghìn địa chỉ Bitcoin trị giá 1 triệu đô la

Địa chỉ chứa 100 BTC và địa chỉ trị giá 1 triệu đô la | Nguồn: Glassnode.

Địa chỉ nhiều BTC

Chúng ta có thể quan sát thấy rằng số lượng địa chỉ có số dư trên 1 triệu đô la đã đạt mức cao kỷ lục trong đợt tăng giá năm 2017, trong khi số liệu khác vẫn không bị ảnh hưởng nhiều bởi nó. Đây vẫn là một trong số ít các chỉ số trong thế giới Bitcoin có phương sai rất thấp qua các năm.

Một lý do khác có thể là một số địa chỉ này được kiểm soát bởi các thực thể lớn như sàn giao dịch và người giám sát, những người không muốn đi lạc khỏi phân phối Bitcoin được xác định trước. Cũng cần lưu ý rằng có hơn 1 triệu Bitcoin có khả năng được khai thác bởi người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Những đồng coin này đã bất động trong hơn 10 năm.

Có bao nhiêu triệu phú Bitcoin?

Vậy có bao nhiêu triệu phú Bitcoin? Thực tế là chúng ta không biết. Để chúng tôi trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ phải biết có bao nhiêu cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát 13.290 địa chỉ đó. Con số này về mặt lý thuyết có thể nằm ở bất cứ đâu trong khoảng từ 1 đến 13.290.

Mặc dù có thể áp dụng phương pháp phân tích dữ liệu cho các địa chỉ và giao dịch Bitcoin để thu hẹp con số này phần nào, hiện tại không có bộ dữ liệu hoàn chỉnh nào như vậy.

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply