ConsensyS ra mắt FAQ mô tả kỹ hơn về Ethereum 2.0 và thuật toán PoS

Diversify

Nhà sáng lập ConsensyS Joseph Lubin đã đưa ra một FAQ bao gồm các khía cạnh thương mại và thiết kế của phiên bản Proof-of-Stake (PoS) sắp tới của blockchain Ethereum.

Hôm qua, nhà phát triển Ethereum eric.eth đã chia sẻ liên kết Github và công bố triển khai thành công testnet đa khách hàng Ethereum 2.0 được tham gia bởi Prysm và Lighthouse, hai nhà phát triển Ethereum lõi.

Ethereum 2.0 đã không bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát COVID-19

Theo tài liệu, khoảng thời gian để tung ra Ethereum (ETH) 2.0 không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường và đại dịch virus corona. Theo kế hoạch trước đó, giai đoạn ban đầu sẽ được đưa ra vào năm 2020, nơi blockchain sẽ được chia thành 64 phân đoạn được kết nối với nhau vào Giai đoạn 1 vào năm 2021.

Theo tweet của Lubin, ETH 2.0 sẽ mang đến những cải tiến về khả năng mở rộng cũng như bảo mật. Nó cũng sẽ giúp tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp và cho người dùng phổ thông khám phá thêm về Ethereum. Ông nói thêm rằng Ethereum 2.0 FAQ là điểm khởi đầu tuyệt vời.

Ethereum 1.0 sẽ đồng hành cùng Ethereum 2.0 với tư cách là mảnh vỡ đầu tiên của nó và sẽ được thay thế hoàn toàn bằng Ethereum 2.0 trong giai đoạn 2 dự kiến ​​vào năm 2021-2022.

Quỹ Ethereum sẽ được bảo đảm trong quá trình chuyển đổi

Tuy nhiên, toàn bộ quỹ Ethereum sẽ được bảo đảm trong quá trình chuyển đổi và theo nhóm ConsenSys, hiện tại không thể mua ETH 2.0

Gần đây, một cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain và công nghệ mã hóa PlatOn đã triển khai mã giai đoạn đầu tiên trong chương trình Ethereum 2.0 Proof-of-Custody (POC) để giải quyết vấn đề về tính khả dụng của dữ liệu xuất hiện trong hoạt động chung của sơ đồ thiết kế Ethereum 2.0.

Nễ Hành

Theo AZCoin News

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply