Dữ liệu quyền chọn Ethereum đang bullish, giá ETH sẽ ra sao ?

Diversify

Tỷ lệ put-call của ETH giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, cho thấy rằng các trader kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn nữa.

Lãi suất mở (OI) của các quyền chọn ETH đã tăng 230%, đạt 393 triệu đô la trong 3 tháng qua. Mặc dù đây là một con số ấn tượng nhưng nó không phản ánh đầy đủ cách các công cụ phái sinh đang được sử dụng.

Ethereum phá vỡ ngưỡng kháng cự 400 đô la dựa trên dữ liệu quyền chọn ETH tăng giá

OI quyền chọn ETH | Nguồn: Skew

Giá thực hiện quyền chọn ETH có vẻ tăng

Điều đầu tiên cần lưu ý là mức giá được sử dụng nhiều nhất (giá thực hiện). Một lần nữa, thông tin này không cung cấp một bức tranh rõ ràng về việc liệu các quyền chọn này chủ yếu được sử dụng cho các chiến lược tăng giá hay giảm giá.

Nhìn chung, một biểu đồ có nhiều mức giá thực hiện dưới mức thị trường hiện tại cho thấy rằng một trong hai phe đã bị ngạc nhiên do mức tăng gần đây hoặc ít nhà đầu tư đang lạc quan.

Ethereum phá vỡ ngưỡng kháng cự 400 đô la dựa trên dữ liệu quyền chọn ETH tăng giá

Mức giá thực hiện quyền chọn ETH | Nguồn: Skew

Theo dữ liệu trên, hiện có 535.000 OI quyền chọn ETH được mở với giá thực hiện từ ​​380 đô la trở xuống. Mặt khác, chỉ có 243.000 OI quyền chọn ETH ở mức 425 đô la hoặc cao hơn.

Điều này có thể được giải thích một phần là do đợt tăng giá 68% lên mức 400 đô la xảy ra vào cuối tháng 7, mặc dù đây không nhất thiết là một chỉ báo tích cực.

Không giống như hợp đồng tương lai, quyền chọn được chia thành hai phân đoạn. Quyền chọn Call (mua) cho phép người mua có được ETH với mức giá cố định vào ngày hết hạn. Mặt khác, người bán sẽ có nghĩa vụ thực hiện giao dịch bán ETH.

Bằng cách đo lường xem có nhiều quyền chọn call (mua) hay quyền chọn put (bán), có thể đánh giá tâm lý thị trường tổng thể.

Ethereum phá vỡ ngưỡng kháng cự 400 đô la dựa trên dữ liệu quyền chọn ETH tăng giá

Tỷ lệ put/call quyền chọn ETH | Nguồn: Skew

Hiện OI quyền chọn put (bán) ít hơn 21% so với quyền chọn call (mua). Đây là mức thấp nhất trong 3 tháng và cho thấy sự tăng giá tổng thể từ các trader quyền chọn.

Mặc dù là một chỉ báo tốt, nhưng tỷ lệ put/call phản ánh các giao dịch có thể đã xảy ra hơn một tháng trước. Do đó, để đánh giá tốt hơn tâm lý thị trường hiện tại, người ta nên tập trung sự chú ý vào chỉ báo độ lệch delta 25%.

Chỉ báo Skew xác nhận xu hướng tăng

Độ lệch delta 25% so sánh các quyền chọn call (mua) và put (bán) song song với nhau. Nếu biện pháp bảo vệ cho sự tăng giá bằng cách sử dụng quyền chọn call đắt hơn, thì chỉ báo lệch sẽ chuyển sang phạm vi âm. Điều ngược lại xảy ra khi các nhà đầu tư giảm giá, với quyền chọn put giao dịch ở mức cao, khiến chỉ báo độ lệch chuyển sang vùng tích cực.

Ethereum phá vỡ ngưỡng kháng cự 400 đô la dựa trên dữ liệu quyền chọn ETH tăng giá

Độ lệch delta 25% quyền chọn ETH | Nguồn: Skew

Biểu đồ trên cho thấy sự chuyển đổi sang lập trường tăng giá kể từ cuối tháng 5, đạt mức lạc quan 20% gần như cực đoan vào cuối tháng 7. Hiện tại, độ lệch -12% nằm trong địa hình tăng, xác nhận chỉ báo tỷ lệ put/ call.

Nói chung, các quyền chọn ETH có vẻ tăng giá mặc dù sự tập trung giá thực hiện dưới mức 400 đô la.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply