ETC đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự dài hạn

Diversify

Sau khi điều chỉnh từ đầu năm 2020 cùng với đường kháng cự giảm dần, giá Ethereum Classic (ETC) đang trong quá trình phá vỡ lên trên đường này.

Tuy nhiên, một xu hướng tăng mới vẫn chưa được xác nhận.

Phân tích cặp ETC / BTC

ETC đã di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần kể từ cuối tháng Hai. Hiện tại, giá đang trong quá trình phá vỡ lên trên đường kháng cự này.

Tuy nhiên, nó đang phải đối mặt với một vùng kháng cự rất mạnh ở mức 75.000 satoshi, một khu vực trước đây từng đóng vai trò là kháng cự và hỗ trợ nhiều lần. Ngoài ra, chỉ báo RSI hàng tuần đang tiếp cận đường 50 từ bên dưới lên, do đó xu hướng tăng vẫn chưa được quyết định.

Nếu giá thành công trong việc phá vỡ lên trên, thì ETC có thể tăng tới 98.000 satoshi, đây là vùng kháng cự gần nhất và mức Fib 0,5 của toàn bộ mức giảm.

ETC-pha-vo

Biểu đồ ETC / BTC hàng tuần | Nguồn: TradingView

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy ETC đang di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần và đã được thực hiện kể từ khi động thái đi lên bắt đầu vào ngày 6 tháng 7. Đường hỗ trợ có độ nghiêng tương đối dốc, nên nó có thể sẽ không bền vững trong dài hạn. Ngoài ra, có một sự phân kỳ giảm giá đáng kể đang phát triển trong chỉ báo RSI.

Tuy nhiên, đường MA 50 và 200 giờ đã tạo ra một golden cross và hiện đang cung cấp hỗ trợ cho giá.

Chừng nào đường hỗ trợ tăng dần vẫn còn nguyên, giá ETC dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lên.

Một sự cố bên dưới đường này sẽ khiến giá giảm về mức 67.000 satoshi, đây là mức Fib 0,5 của toàn bộ động thái di chuyển lên.

ETC-pha-vo

Biểu đồ ETC / BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Phân tích cặp ETC / USD

Vùng kháng cự gần nhất đối với cặp ETC / USD được tìm thấy ở mức 7,50 đô la. Khu vực này đã đóng vai trò hỗ trợ cho đến tháng 3, trước khi chuyển thành kháng cự và đã từ chối giá hai lần vào tháng 5 và tháng 6.

Giá vừa phá vỡ lên trên một kháng cự giảm dần được kéo dài từ đỉnh của tháng 2, và đường MA 50 ngày trong ngày hôm qua. Giá hiện đang trong quá trình xác nhận chúng làm hỗ trợ. Điều này cho thấy rằng ETC có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên để đạt đến vùng kháng cự $ 7,5.

Tuy nhiên, tại thời điểm tại thời điểm viết bài chúng tôi không thể xác định chính xác liệu giá có phá vỡ lên trên vùng này hay không.

ETC-pha-vo

Biểu đồ ETC / BTC hàng giờ | Nguồn: TradingView

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply