Ethereum 2.0: Testnet Schlesi đã fork. Tốt hay xấu?

Diversify

Trong quý 1/2020, Ethereum 2.0 đã kiểm nghiệm công khai hoạt động mạng. Các nhóm phát triển khác nhau như Prysmatic Labs, PegaSys, Sigma Prime và Nimbus cũng phát hành môi trường testnet của họ cho các trình xác nhận.

Fork đầu tiên trên ETH2

Theo báo cáo của người đóng góp tích cực cho ETH Afri Schoedon, testnet Schlesi được thiết kế để test công khai các hoạt động ETH2 và đã bất ngờ fork. Điều này xảy ra vào ngày 17/5/2020, tại vị trí 141,184. Schoedon đã công bố các chi tiết về những gì đã xảy ra.

View image on Twitter

“Schlesi đã fork.

Ngày chủ nhật của bạn thế nào?”

Điều đó có nghĩa là testnet bị phân chia ngoài ý muốn và các vị trí khác nhau (khung thời gian tồn tại trên ETH2) được xác nhận độc lập.

Cho đến nay, đây là fork được tiết lộ đầu tiên của sandbox testnet đa client ETH 2.0 kể từ khi ra mắt gần đây.

Testnet ổn định và kiểm toán bảo mật công khai là 2 mốc quan trọng để bước vào giai đoạn đầu tiên của mainnet ETH 2.0, Giai đoạn 0 hoặc Beacon Chain.

Tốt hay xấu?

Một số người đóng góp của cộng đồng ETH đang thảo luận về việc phân chia như vậy là tốt hay xấu cho tiến trình test mạng.

Tyler Smith của ConsenSys tin rằng sự kiện có tác động tích cực đến nghiên cứu cơ chế mạng Ethereum 2.0:

“Đây là hành động đúng đắn. Testnet được thực hiện để phá vỡ. Tôi thực sự cảm thấy lo lắng testnet Schlesi hơi quá ổn định”.

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum Foundation đã lên kế hoạch ra mắt Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0 vào giữa năm 2020 để kỷ niệm lần thứ 5 mainnet ETH1.

Tuy nhiên, Vitalik Buterin gần đây bác bỏ các kế hoạch này, nhấn mạnh rằng quý 3/2020 là mục tiêu hợp lý hơn.

Minh Anh

Theo UToday

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply