Giá BCH có thể đảo ngược tăng khi giảm về $ 200

Diversify

Giá Bitcoin Cash đã giảm kể từ khi nó xác nhận vùng kháng cự $ 275 vào ngày 8 tháng 4 cho đến khi giá phá vỡ lên trên mức này thì hành động giá vẫn được coi là giảm.

Kháng cự hiện tại

Giá BCH đã giảm kể từ ngày 16 tháng 2, khi nó đạt mức cao $ 496. Giá đã chạm đáy vào ngày 13 tháng 3, sau đó đã bắt đầu một động thái tăng lên, đưa giá lên mức $ 275 vào ngày 8 tháng 4, và đã giảm dần kể từ đó.

Điều này đã xác nhận vùng $ 275 là ngưỡng kháng cự, cũng là mức Fib 0,382 của toàn bộ bước đi xuống. Ngoài ra, đường MA 50 và 200 ngày đã tạo ra một death cross và hiện đang cung cấp kháng cự cho giá.

Cho đến khi giá vượt lên trên cả hai đường MA này và vùng kháng cự $ 275, thì hành động giá vẫn được cho là giảm. Khu vực hỗ trợ gần nhất được tìm thấy ở mức 200 đô la.

BCH-tang-gia

Biểu đồ ETH / USD hàng ngày | Nguồn: TradigView

Đếm sóng

Nhà phân tích TheEWguy đã phác thảo Biểu đồ BCH, trong đó ông dự đoán mức giảm cuối cùng là $ 170, trước khi giá bắt đầu di chuyển lên $ 700.

BCH-tang-gia

Nếu số sóng là chính xác, thì BCH đang trong quá trình hoàn thành sóng C của sóng hiệu chỉnh A-B-C. Chiếu chiều cao của sóng A đến sóng C thì mục tiêu được tìm thấy ở mức 200 đô la, phù hợp với khu vực hỗ trợ của chúng tôi, như được nêu ở trên.

Hơn nữa, nó trùng với đường hỗ trợ của kênh song song được kéo từ điểm A đến điểm B.

Vùng đảo ngược có khả năng nhất sẽ nằm trong vùng Fib 0,5 – 0,618 ở mức $ 190 đến $ 208. Nếu giá giảm xuống dưới phạm vi này, thì số sóng sẽ bị vô hiệu, và BCH có thể tạo ra một đáy thấp hơn khác.

BCH-tang-gia

Biểu đồ ETH / USD khung 12 giờ | Nguồn: TradigView

BCH / BTC

Biểu đồ BCH / BTC cho thấy một kịch bản đơn giản hơn nhiều. Giá đã được giao dịch trong một cái nêm giảm dần kể từ khi nó phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ ฿ 0,0287 vào ngày 2 tháng Năm.

Nêm giảm dần là một mô hình đảo chiều tăng và khả năng đột phá cũng được củng cố bởi sự phân kỳ tăng trên chỉ số RSI hàng ngày.

Do đó, một cú breakout lên trên mô hình này là có khả năng, với mục tiêu đầu tiên là khu vực ฿ 0,0287. Một đột phá trên mức này sẽ chỉ ra rằng xu hướng dài hạn đã chuyển sang tăng.

BCH-tang-gia

Biểu đồ ETH / BTC hàng ngày | Nguồn: TradigView

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply