Giá Bitcoin đã tăng kể từ khi đạt mức thấp vào ngày 21 tháng 9

Diversify

Giá Bitcoin (BTC) đã tăng kể từ khi đạt mức thấp vào ngày 21 tháng 9. Tuy nhiên, mức tăng có vẻ là điều chỉnh và BTC dự kiến ​​sẽ hoàn thành một động thái giảm nhỏ khác trước khi tiếp tục chuyển động đi lên.

Sau khi đạt mức thấp $ 10.286 vào ngày 21 tháng 9, giá BTC đã bắt đầu một xu hướng tăng và vẫn đang tiếp diễn. Cho đến nay BTC chỉ đạt được mức cao cục bộ là $ 10.573.

Cú hồi yếu

Sự phục hồi diễn ra ở mức Fib 0,618 và vùng hỗ trợ nhỏ $ 10.350. Vùng hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức Fib 0,786 gần $ 10.115. Ngược lại, vùng kháng cự gần nhất được tìm thấy ở mức $ 10.800.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 6 giờ | Nguồn: TRadingView

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều. MACD đã giảm trong ba ngày qua và đã chuyển sang vùng âm. Chỉ báo RSI chưa tạo ra bất kỳ sự phân kỳ giảm giá nào và vẫn chưa chạm tới vùng quá bán.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 6 giờ | Nguồn: TRadingView

Biểu đồ ngắn hạn chỉ ra rằng phong trào hiện tại có nhiều khả năng là một sự thoái lui hơn là sự khởi đầu của một phong trào đi lên mới. Cho đến nay, giá đã bị từ chối bởi mức Fib 0,382 và giảm trở lại. Mức Fib 0,5 được tìm thấy ở mức $ 10.638.

Có một số phân kỳ tăng trong chỉ báo RSI và kết quả là sự gia tăng đã xảy ra, nhưng đường hỗ trợ phân kỳ đã bị phá vỡ. MACD đang đi lên nhưng vẫn chưa đạt đến vùng dương.

Như hiện tại, một cuộc kiểm tra lại $ 10.350 và có thể là vùng $ 10.115 dường như là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 2 giờ | Nguồn: TRadingView

Đếm sóng

Bắt đầu từ ngày 19 tháng 9, có vẻ như BTC đã bắt đầu xu hướng giảm giá (được hiển thị bằng màu xanh lam bên dưới). Nếu số đếm là chính xác, giá đang gần hoặc đã đạt đến đỉnh của sóng 4 và một đợt giảm giá khác dự kiến ​​sẽ xảy ra sau đó. Điều này sẽ phù hợp với phân tích ở trên.

Hơn nữa, đo độ dài của sóng 1 đến đỉnh của sóng 4 cho chúng ta mục tiêu là $ 10.121 cho đáy của sóng 5. Đây là điểm hợp lưu của mức Fib 0,786 và vùng hỗ trợ nhỏ.

Sự hình thành này vẫn có giá trị miễn là mức thấp nhất của sóng 1 ở $ 10.723 không bị phá vỡ.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 30 phút | Nguồn: TRadingView

Kết luận

Giá Bitcoin dự kiến ​​sẽ tạo ra một mức thấp hơn gần $ 10.100 trước khi tiếp tục chuyển động đi lên của nó.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply