Giá Chainlink LINK sẩy chân trên con đường đến $ 10

Diversify

Giá Chainlink (LINK) đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 8,90 vào ngày 15 tháng 7.

Mặc dù có những dấu hiệu đảo ngược trong ngắn hạn, nhưng có vẻ như LINK đã đạt đến đỉnh và hiện đang trong một đợt điều chỉnh kéo dài.

Đỉnh hiện tại

Giá LINK đã tăng với tốc độ nhanh kể từ khi nó đột phá lên trên vùng kháng cự $ 4,85 vào ngày 6 tháng 7. Cuộc biểu tình tiếp tục cho đến ngày 15 tháng 7, khi giá đạt mức cao $ 8,90. LINK đã giảm kể từ đó.

Trong khi vùng kháng cự chính được tìm thấy ở mức $ 8,90, thì các vùng hỗ trợ được tìm thấy ở mức $ 6,20 (yếu) và $ 4,80. Cái đầu tiên được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 ngày (MA), trong khi mức thứ hai được hỗ trợ bởi đường MA 200 ngày. Đây cũng là mức độ khởi động cho động thái tăng parabol.

Các chỉ báo kỹ thuật đang giảm. Chỉ số RSI đang giảm dần xuống và histogram của chỉ báo MACD đã chuyển sang vùng âm.

Do đó, dựa trên khung thời gian hàng ngày, LINK sẽ giảm ít nhất xuống vùng hỗ trợ $ 6,20.

link-10-dola

Biểu đồ LINK/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Giá có thể có một lần nảy

Nhà phân tích Michael đã phác thảo biểu đồ LINK, hiển thị vùng hỗ trợ được xác nhận. Anh tuyên bố:

“Mức cao trước đây đã được lật thành hỗ trợ. Ở bên trái biểu đồ LINK đã làm tương tự như bây giờ. Có vẻ giá đã sẵn sàng để tiếp tục hướng tới $ 8 nếu $ 6,80 giữ.”

link-10-dola

Nguồn: Twitter CryptoMichNL

Thật vậy, có một mức hỗ trợ nhỏ ở mức $ 7,20. LINK ban đầu tạo ra một bấc thấp dưới mức này trước khi lấy lại hỗ trợ bị mất.

Các chỉ số kỹ thuật có phần tăng giá. Có một lượng nhỏ phân kỳ tăng đang phát triển trong chỉ số RSI và phân kỳ thậm chí còn lớn hơn trong chỉ báo MACD. Điều này cho thấy giá có thể tăng lên vùng kháng cự nhỏ ở mức 8 đô la.

Tuy nhiên, mức tăng trong các khung thời gian thấp hơn không đủ để bù đắp cho mức giảm trong các giai đoạn cao hơn.

link-10-dola

Biểu đồ LINK/USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Đo từ đáy ngày 13 tháng 3, có thể LINK đã hoàn thành mô hình Elliott năm sóng, trong đó sóng thứ năm đã được mở rộng.

Nếu vậy, giá hiện đang trong quá trình hoàn thành hiệu chỉnh A-B-C, sóng A sẽ được kết thúc gần khu vực hỗ trợ $ 6,20. Sóng C có thể kết thúc tại vùng hỗ trợ chính $ 4,80, cũng là mức Fib 0,5 của toàn bộ động thái tăng.

Mặc dù có thể sóng thứ năm sẽ còn mở rộng hơn nữa, nhưng dường như chỉ có thể nhìn thấy trong sóng B nếu khối lượng giao dịch tăng lên.

Hiện tại, kịch bản có thể nhất là giá đang trong quá trình điều chỉnh từ mức cao tháng 7.

link-10-dola

Biểu đồ LINK/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá LINK có thể đã đạt đến đỉnh và dự kiến ​​sẽ điều chỉnh về các khu vực hỗ trợ được nêu ở trên.

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply