Giá WAVES có thể đã hoàn thành việc điều chỉnh

Diversify

Giá Waves (WAVES) đã tăng lên kể từ ngày 5 tháng 9 nhưng đã không thể lấy lại vùng kháng cự quan trọng. Trừ khi giá thành công trong việc làm như vậy, nếu không xu hướng vẫn được coi là giảm.

Giá WAVES đã giảm kể từ ngày 17 tháng 8, sau khi nó đạt mức cao là $ 5,02. Mức giảm rất mạnh, đạt đỉnh điểm với mức thấp cục bộ là $ 2,10 vào ngày 5 tháng 9.

Hỗ trợ tăng dần dài hạn

Giá đã di chuyển theo hai đường hỗ trợ tăng dần — hỗ trợ dài hạn được bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 (đường nét liền trong biểu đồ bên dưới) và hỗ trợ ngắn hạn được bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 (dạng chấm).

Mặc dù giảm mạnh, nhưng cấu trúc tăng vẫn còn nguyên vẹn vì các đường hỗ trợ vẫn chưa bị phá vỡ. Ngược lại, giá đã bật lên trên đường hỗ trợ ngắn hạn vào ngày 5 tháng 9 và tạo ra đáy cục bộ, như được nói ở trên.

Vào thời điểm viết bài, WAVES đang giảm xuống sau khi bị vùng $ 3,15 từ chối, vùng này trước đây từng đóng vai trò là hỗ trợ nhưng hiện đã chuyển thành kháng cự.

Cho đến khi giá bứt phá thành công và chuyển vùng này thành hỗ trợ, thì chuyển động giá vẫn không thể được coi là tăng.

wave-dieu-chinh

Biểu đồ WAVES/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Các chỉ số kỹ thuật vẫn chưa đưa ra xu hướng rõ ràng. Trong khi MACD đang tăng, chỉ báo RSI đã giảm xuống dưới đường 50, và có thể xác nhận nó là kháng cự.

Chỉ báo Stochastic RSI đang giảm nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu hồi lại.

Do đó, vì sự không rõ ràng của hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ giao dịch giữa đường hỗ trợ tăng dần và vùng kháng cự $ 3,15.

Hướng đi tiếp theo của WAVE có thể sẽ tùy thuộc vào cách nó thoát ra khỏi vùng này.

wave-dieu-chinh

Biểu đồ WAVES/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, giá WAVES đã bắt đầu hình thành xung động năm sóng tăng, trong đó sóng thứ ba đã kết thúc với mức cao nhất ngày 17 tháng 8 (được hiển thị bằng màu đen bên dưới).

Có thể sóng 4 đã kết thúc với mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 9, ngay tại mức Fib 0,618 của toàn bộ sóng 3.

Nếu vậy, giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục đi lên và bắt đầu sóng 5.

wave-dieu-chinh

Biểu đồ WAVES/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, biểu đồ ngắn hạn chỉ ra rằng WAVES có thể tạo ra một đáy khác gần $ 1,90, điều này sẽ làm cho sóng phụ W và X (màu cam bên dưới) có tỷ lệ 1: 1, một mô hình rất phổ biến trong quá trình điều chỉnh.

Nếu giá không vượt lên trên vùng kháng cự $ 3,15 được đề cập ở trên, thì đây vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

wave-dieu-chinh

Biểu đồ WAVES/USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Mặc dù WAVES có thể đã hoàn thành việc điều chỉnh. Nhưng trừ khi nó phá vỡ lên trên mức $ 3,15, nếu không việc tạo ra một đáy khác là có thể.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply