Grayscale nộp đơn Ethereum Trust cho SEC để đạt được trạng thái cao hơn cho quỹ

Diversify

Nhà quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale đã nộp đơn xin Ethereum Trust trở thành công ty báo cáo (reporting company) của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), theo một thông báo hôm thứ Năm (6/8).

Công ty đã nộp Biểu mẫu 10 (Form 10) cho SEC với hy vọng thêm một phương tiện đầu tư tiền điện tử đã đăng ký khác vào các dịch vụ của mình.

Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) đã đạt được sự chấp thuận vào đầu năm nay. Mặc dù không thay đổi cấu trúc của sản phẩm hiện tại, nhưng nó sẽ yêu cầu các báo cáo hàng quý và hàng năm của Grayscale với SEC ngoài các yêu cầu báo cáo hiện tại. Ngoài ra, con dấu chấp thuận của công ty báo cáo có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ có cơ hội thanh khoản sớm hơn khi thời gian nắm giữ cổ phiếu cắt giảm từ một năm xuống còn sáu tháng.

Grayscale đã được FINRA chấp thuận niêm yết cổ phiếu Ethereum Trust (ETHE) vào tháng 5 năm ngoái. Các sản phẩm ETHE và GBTC đều là các sản phẩm tiền điện tử phổ biến trên thị trường OTC, với Ethereum Trust giao dịch trên 400% phí bảo hiểm so với giá trị tài sản ròng (NAV) từ tháng 3 đến tháng 6. Nó liên tục giảm kể từ mức cao nhất trong tháng 6 đạt 900%.

Grayscale lưu ý rằng Ethereum Trust của nó đã mang lại 135,2 triệu đô la đầu tư trong quý 2 năm 2020. Con số này chiếm 15% tổng dòng vốn.

Với việc nộp đơn, Grayscale nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn vì nhiều tổ chức hạn chế đầu tư vào các công cụ không được đăng ký với SEC.

Công ty cũng nhấn mạnh rằng việc nộp đơn này không nên được coi là một nỗ lực để phân loại quỹ tín thác như một quỹ giao dịch trao đổi (ETF), m ặc dù các sản phẩm của nó thực sự “có cấu trúc quen thuộc với các nhà đầu tư”.

Vi Tiểu Bảo

Theo AZCoin News

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply