Hai altcoin này đã breakout khỏi đường kháng cự dài hạn

Diversify

Giá COS đã breakout đường kháng cự giảm dần dài hạn sau khi tạo ra phân kỳ tăng trong chỉ số RSI. Sau khi tạo phân kỳ tăng, BCH đang giao dịch ngay tại đường kháng cự dài hạn nhưng vẫn chưa breakout.

COS

COS đã breakout đường kháng cự giảm dần dài hạn hình thành kể từ tháng 9/2019 và vẫn đang giao dịch cao hơn đường này. Breakout xảy ra sau khi xuất hiện phân kỳ tăng rất mạnh trong chỉ số RSI hàng tuần, làm tăng tầm quan trọng của nó.

Tuy nhiên, sau khi breakout, giá đã gặp ngưỡng kháng cự ở mức 135 satoshi và tạo ra bấc trên dài. Như vậy, giá có khả năng giảm và xác nhận đường mà nó vừa breakout. Đây là động thái phổ biến sau khi breakout.

Để xác định điều đó, cần quan sát khung thời gian ngắn hơn.

Biểu đồ COS | Nguồn: Tradingview

Trong ngắn hạn, giá đã breakout tam giác đối xứng và xác nhận vùng kháng cự trước đó là hỗ trợ. Căn cứ vào biểu đồ, nhà phân tích CryptoBoss khẳng định COS sẽ tiếp tục di chuyển lên từ đây.

View image on Twitter

“Cập nhật: retest thành công, bây giờ chúng ta có thể tiến lên không???”

Tuy nhiên, có vẻ như giá đang giao dịch bên trong nêm tăng dần, được coi là mô hình đảo chiều giảm giá. Hơn nữa, có phân kỳ giảm phát triển. Do đó, trong khi giá tiếp tục tăng bên trong nêm này, dự kiến cuối cùng sẽ breakdown và hướng tới khu vực hỗ trợ 100 satoshi.

cos

Biểu đồ COS | Nguồn: Tradingview

BCH

Một coin khác đang trong quá trình breakout đường kháng cự giảm dần dài hạn là BCH. Vốn dĩ đường này đã hình thành kể từ tháng 2. Tuy nhiên, giá vẫn đang vật lộn để đòi lại khu vực 0.026 BTC, từng đóng vai trò hỗ trợ kể từ tháng 7/2019.

Tuy nhiên, giá dường như tạo ra đáy đôi, cũng được kết hợp với phân kỳ tăng trong chỉ số RSI.

Breakout trên đường kháng cự giảm dần và vùng hỗ trợ trước đó sẽ chỉ ra rằng giá đang tăng và có khả năng di chuyển về phía 0.034 BTC.

bch-cos

Biểu đồ BCH | Nguồn: Tradingview

Trong ngắn hạn, BCH chạy theo đường hỗ trợ tăng dần và lật ngưỡng kháng cự ngắn hạn 0.027 BTC thành hỗ trợ. Do đó, giá có thể tiếp tục di chuyển lên trên theo phác thảo được đưa ra trong hình ảnh đầu tiên.

bch-cos

Biểu đồ BCH | Nguồn: Tradingview

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Thùy Trang

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply