Hai altcoin này đã kết thúc việc điều chỉnh – Giá đang bắt đầu một động thái đi lên

Diversify

Cả ICON (ICX) và Dusk Network (DUSK) đã được điều chỉnh sau khi hoàn thành các động thái đi lên.

Các mô hình ngắn hạn cho thấy sự điều chỉnh đã kết thúc và giá sẽ nối lại phong trào tăng trước đó.

Phân tích kỹ thuật ICX

Biểu đồ ICX hàng ngày cho thấy giá đã giảm kể từ khi đạt mức cao 4.046 satoshi vào ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, giá có thể đã kết thúc việc điều chỉnh, bằng chứng là giá đã bật lên từ mức Fib 0,618 vào ngày 15 tháng 6, và đòi lại mức Fib 0,5 cùng với đường trung bình động 100 ngày (MA).

Điều này là rất quan trọng vì đường MA này đã liên tục cung cấp hỗ trợ và kháng cự cho giá kể từ đầu tháng Tư.

hai-altcoin-nay

Biểu đồ ICX / BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy ICX đã theo di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 15 tháng 6. Ngoài ra, nó đã lấy lại khu vực 3.400 satoshi, hiện có khả năng đóng vai trò là hỗ trợ.

Tuy nhiên, giá vẫn giao dịch bên dưới đường MA 50 và 200 giờ. Việc đòi lại hai đường MA này sẽ chỉ ra rằng ICX đã bắt đầu động thái đi lên của nó. Nếu điều này xảy ra, ICX có thể sẽ tiếp tục di chuyển lên trên và hướng tới mức cao nhất trong tháng 5 gần 4.000 satoshi.

hai-altcoin-nay

Biểu đồ ICX / BTC hàng giờ | Nguồn: TradingView

Phân tích kỹ thuật DUSK

Một đồng tiền khác đã có thiết lập tương tự ICX là DUSK. Trader nổi tiếng PostyXBT đã nói rằng DUSK đã hoàn thành việc điều chỉnh và sẵn sàng tiếp tục chuyển động tăng giá.

“Giá đã cho một mục tốt ở đây. Hạnh phúc với vị trí của tôi. Thư giãn hơn nhiều với tín hiệu rõ ràng. R: R là ~ 5 ở đây.”

Thật vậy, DUSK đã phá vỡ lên trên mức kháng cự 345 satoshi, và tăng lên gần mức cao là 400 sats. Giá đã giảm kể từ đó, và mức 345 satoshi này hiện có khả năng sẽ đóng vai trò là hỗ trợ. Giả thuyết này được củng cố bởi sự hiện diện của đường MA 100 ngày và đường hỗ trợ tăng dần.

hai-altcoin-nay

Biểu đồ DUSK / BTC khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng con đường để tăng lên là không dễ dàng. Giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 430 satoshi, được củng cố bởi đường MA 200 ngày. Nếu thành công trong việc phá vỡ lên trên vùng này thì vùng kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở mức 650 satoshi.

Chỉ số RSI hàng ngày đã tạo ra sự phân kỳ giảm giá, điều này đang làm giảm cơ hội của một đợt dịch chuyển lên đáng kể.

hai-altcoin-nay

Biểu đồ DUSK / BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply