Hard fork Phoenix của ETC sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tại khối 10.500.839

Diversify

Nhóm tại Ethereum Classic Labs (ETC Labs) và nhóm nhà phát triển cốt lõi ETC đã thông báo rằng mạng ETC sẽ trải qua quá trình nâng cấp mạng được gọi là Phoenix. Hard fork sẽ được thực hiện tại số khối 10.500.839. Sự kiện này được ước tính sẽ xảy ra vào khoảng ngày 3 tháng 6 năm nay.

Phoenix ETC

Hardfork Phoenix sẽ làm cho ETC và ETH hoàn toàn tương thích

Nhóm nghiên cứu cho biết việc nâng cấp mạng sẽ tăng cường khả năng EVM do đó cho phép các mạng Ethereum và Ethereum Classic trở nên tương thích hoàn toàn. Hard fork sẽ bao gồm các nâng cấp Ethereum Instanbul trên mạng Ethereum Classic.

“Phoenix sẽ bao gồm các nâng cấp giao thức mạng Ethereum Istanbul trên mạng Ethereum Classic. Với bản cập nhật này, nhiều loại code khác nhau sẽ được thêm vào Ethereum Classic, tất cả chúng đã được sử dụng trên các mạng Ethereum kể từ cuối năm 2019. Phoenix sẽ được phát triển trên cơ sở các hard fork Atlantis và Agharta đã thành công trước đây”.

Giám đốc điều hành của ETC Labs, Terry Culver, đã giải thích tầm quan trọng của việc nâng cấp hệ sinh thái Ethereum Classic.

“Việc nâng cấp cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Ethereum Classic, khi hiện tại cộng đồng đang ở vị trí thúc đẩy nhiều sự đổi mới, hợp tác và đóng góp kỹ thuật mới cho cộng đồng ETC và ETH”.

Ngoài ra, tất cả các testnet Ethereum Classic đã thực hiện thành công nâng cấp Phoenix. Nhóm nghiên cứu hiện đang trên đường phát hành hard fork trên Mainnet. Lịch trình cho hard fork như sau:

  • Mordor Testnet đã được kích hoạt tại khối 999.983. Điều này đã được thực hiện thành công vào ngày 9 tháng 3.
  • Kotti Testnet đã được kích hoạt thành công vào ngày 15 tháng 4 tại khối 2.200.013.
  • ETC Phoenix Mainnet kích hoạt tại khối 10.500.839. Điều này được ước tính sẽ xảy ra vào khoảng ngày 3 tháng 6 năm nay.

Ảnh hưởng đối với giá của ETC

Như với tất cả các nâng cấp mạng, các trader và nhà đầu tư tiền điện tử nhận thức được tiềm năng của tài sản kỹ thuật số có liên quan đến hard fork. Trong trường hợp của Ethereum Classic, hard fork Phoenix sẽ xảy ra vào thời điểm Bitcoin đang trải qua sự hồi sinh trên thị trường sau sự kiện halving. Do đó, để ETC tăng giá, mọi người phải để mắt đến hành động giá của Bitcoin để biết liệu môi trường có phù hợp để Ethereum Classic thể hiện động lực tăng giá trong khoảng thời gian dẫn đến đợt hard fork vào đầu tháng 6 hay không.

Annie

Theo EWN

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply