Hiện tượng bất thường: 100% địa chỉ LINK hiện đang có lãi

Diversify

Cuộc biểu tình LINK gần đây đã dẫn đến một số kết quả khác thường – 100% nguồn cung của nó đang trong trạng thái có lãi.

Số liệu này chỉ đơn giản thể hiện sự so sánh giữa giá hiện tại của tài sản và giá tại thời điểm nó được mua. Nếu giá hiện tại cao hơn, thì nó đang có lãi, nếu giá thấp hơn, thì nó đang bị lỗ, và nếu giá cân bằng, thì nó đang hòa vốn.

Dia chi LINK co lai 2

Nguồn: IntoTheBlock

Theo IntoTheBlock, hiện tại, toàn bộ nguồn cung token LINK đang có lãi. Trong khi đó, khoảng 90% nguồn cung Bitcoin hiện đang có lãi và LTC là 47%.

Câu hỏi là, làm thế nào 100% địa chỉ có thể có lãi cùng một lúc? Điều này rất bất thường đối với bất kỳ tài sản nào và chỉ được giải thích một phần bởi sự gia tăng parabol của tài sản. Mọi giao dịch đều cần người mua và người bán, vì vậy về mặt lý thuyết, một số địa chỉ nên ‘hòa vốn’.

Có thể ngay trước thười điểm chụp ảnh nhanh, giá đã được trả trên các sàn giao dịch mà không rút tiền vào ví. Ngoài ra, tỷ lệ địa chỉ không có lãi tại thời điểm đó có thể rất nhỏ và được làm tròn thành số không.

Bull run của LINK có thể dễ dàng giải thích khi Chainlink đã công bố một số quan hệ đối tác quan trọng, tích hợp và các mốc quan trọng. Ngoài ra, dự án vừa công bố một chương trình tài trợ sẽ trao quỹ cho các dự án giúp mở ra kỷ nguyên khi các hợp đồng thông minh trở thành hình thức thống trị của thỏa thuận kỹ thuật số.

Annie

Theo Cointelegraph

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply