Hoàn thành nâng cấp Bitcoin Cash: 3 tính năng mới được thêm vào quy tắc đồng thuận

Diversify

Vào đúng 20 giờ ngày 15/5/2020 (giờ Việt Nam), mạng Bitcoin Cash đã hoàn thành bản nâng cấp bổ sung một vài tính năng mới cho blockchain. Bản nâng cấp mới nhất đi kèm với hỗ trợ opcode mới, mở rộng giới hạn chuỗi và cải thiện tính năng đếm các hoạt động chữ ký bằng cách sử dụng Sigchecks.

Một số khối đã được khai thác theo các quy tắc đồng thuận mới

Cứ sau 6 tháng, mạng Bitcoin Cash nâng cấp và thường diễn ra vào ngày 15/5 và ngày 15/11 hàng năm. Những người ủng hộ BCH trên toàn thế giới đều theo dõi quá trình nâng cấp để xem mọi thứ có suôn sẻ không. Nâng cấp được bắt đầu sau khối 635,258 và quy tắc đồng thuận có hiệu lực sau khi khối tiếp theo được khai thác. Bổ sung đầu tiên cho phép chi tiêu lại cho các giao dịch chưa được xác nhận nhanh hơn vì nhà phát triển đã tăng giới hạn giao dịch chuỗi từ 25 lên 50. Theo lịch sử giới hạn chuỗi mempool, khi Satoshi lần đầu tiên phát hành Bitcoin, anh ta không bao gồm giới hạn. Nhà khoa học trưởng Peter Rizun của Bitcoin Unlimited đã thảo luận về giới hạn chuỗi trong bài xã luận chi tiết trên blog read.cash.

Bitcoin Cash 1

Một bổ sung khác là opcode, OP_Reversebytes đảo ngược các byte của stackitem trên cùng. Vào tháng 1/2020, nhà phát triển Bitcoin Cash đã tổ chức hội nghị video về Lộ trình Script Bitcoin Cash và opcode OP_Reversebytes. Ý tưởng có thể thúc đẩy OP_Reversebytes là khái niệm về “Mitra” hay dự án trước đây gọi là Nimbus được Tobias Ruck phát triển. Theo Ruck, phiên bản giao dịch có thể giải phóng tiềm năng hợp đồng thông minh tinh vi trên mạng Bitcoin Cash. Tính năng cuối cùng giúp cải thiện việc đếm sigops có tên là Sigchecks, đã được thảo luận trong cuộc họp của các nhà phát triển BCH lần thứ 18. Các thông số kỹ thuật của Sigchecks giải thích động lực triển khai mới nếu một người truy cập vào kho lưu trữ Github.

Bitcoin Cash 2

Thông số kỹ thuật cho thấy:

“Ngay từ những ngày đầu, Bitcoin đã có quy tắc đếm Sigops để giới hạn lượng sử dụng CPU có thể có trong một giao dịch hoặc khối nhất định, dựa trên nguyên tắc xác minh chữ ký, cho đến nay là hoạt động mạnh nhất của CPU. Ý tưởng thiết yếu của Sigchecks là chỉ thực hiện đếm trong giao dịch chi tiêu và đếm các hoạt động kiểm tra chữ ký được thực thi thực tế”.

Bitcoin Cash 3

Thảo luận về hướng phát triển trong tương lai

Nhìn chung, cộng đồng BCH hài lòng với thay đổi nâng cấp và nhiều người ủng hộ đang thảo luận về cải tiến trong tương lai như Avalanche, cam kết UTXO, kích hoạt lại các opcode: OP_Mul, OP_Lshift, OP_Rshift và OP_Invert và khái niệm như Bobtail. Hơn nữa, cộng đồng cũng sôi nổi trao đổi trong quá trình nâng cấp vào ngày 15/5 và phát triển trong tương lai. Chẳng hạn, Collin Enstad tổ chức live stream với một số người ủng hộ Bitcoin Cash trước khi nâng cấp và theo dõi sự kiện này.

Thùy Trang

Theo News Bitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply