Hơn 1,1 triệu người đã chết được nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19

Diversify

Bộ Ngân khố Mỹ đã nhầm lẫn gửi đến 1 triệu người đã chết khoản tiền hỗ trợ ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, theo báo cáo mới công bố.

Hơn 1 triệu người đã chết ở Mỹ những vẫn nhận được tiền hỗ trợ khắc phục khó khăn vì đại dịch Covid-19AFP

Trong báo cáo công bố ngày 25.6, Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ (GAO) cho biết Bộ Ngân khố Mỹ (còn được gọi là Bộ Tài chính) bắt đầu gửi tổng cộng 269 tỷ USD tiền hỗ trợ cho người dân trong tháng 4, theo AFP.

Đáng chú ý là tính đến ngày 30.4, GAO phát hiện khoảng 1,4 tỷ USD tiền hỗ trợ đã được gửi tới hơn 1,1 triệu người chết.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường hợp gửi nhầm chi phiếu là do lỗi trong hệ thống của Bộ Ngân khố hay cố tình lừa đảo.

Khoản tiền hỗ trợ 1.200 USD được chi cho mỗi người dân đã nộp thuế năm 2018 và 2019, cùng người hưu trí hoặc được hưởng chương trình phúc lợi khác nhau của chính phủ.

“Nhiều người có thể đã chết tại thời điểm chính phủ chuyển tiền hỗ trợ”, theo báo cáo của GAO.

Theo GAO, Sở thuế vụ Mỹ có số liệu về những người dân đã chết. Tuy nhiên, Bộ Ngân khố chịu trách nhiệm phân phối tiền hỗ trợ thì không nắm danh sách người dân đã qua đời.

Trong một thông báo ngày 6.5, Sở thuế vụ Mỹ nhấn mạnh các khoản tiền chuyển nhầm cho người chết nên được trả lại.

Tuy nhiên, GAO lưu ý Sở thuế vụ Mỹ đến nay vẫn không có kế hoạch cụ thể về quy trình, thủ tục hoàn trả tiền hỗ trợ bị gửi nhầm cho người chết.

Phúc Duy

THANH NIÊN

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply