Hợp đồng mở (OI) đối với Bitcoin Futures đã tăng gần gấp đôi chỉ trong hai tuần qua

Diversify

Hợp đồng mở (OI) đối với hợp đồng tương lai Bitcoin đã tăng gần gấp đôi trong hai tuần qua, nhảy vọt từ chỉ dưới 6.000 hợp đồng lên gần 10.000. Hoạt động này thể hiện mức cao nhất mọi thời đại đối với hợp đồng tương lai Bitcoin kể từ khi thành lập.

Tom McClellan, một nhà phân tích kỹ thuật với hơn 36.000 người theo dõi Twitter, đã chú ý đến xu hướng trong một tweet.

Biểu đồ: Tom McClellan

Hợp đồng mở đại diện cho tổng số hợp đồng tương lai Bitcoin mở hoặc các vị trí chưa được đóng bởi người mua hoặc người bán.

Mặc dù hợp đồng mở không phải là một yếu tố dự báo tốt về sự thay đổi giá trong tương lai, nhưng nó mang lại cái nhìn sâu sắc về toàn bộ hoạt động của thị trường. Khi hợp đồng mở rất thấp, hoạt động trên thị trường cũng thấp. Ngược lại, hợp đồng mở cao cho thấy hoạt động thị trường là một vấn đề quan trọng đối với Bitcoin.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply