Khối tài sản 1.400 tỷ USD của 25 gia tộc giàu nhất thế giới

Diversify

Các gia tộc giàu nhất chủ yếu đến từ Mỹ, Đức, Pháp… Doanh nghiệp của các gia tộc này tham gia vào các lĩnh vực từ bất động sản, dịch vụ viễn thông, tiêu dùng…

Khối tài sản 1.400 tỷ USD của 25 gia tộc giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Theo Trâm Anh

NDH

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply