Liệu giá Ethereum ETH có tiếp tục giảm xuống ?

Diversify

Giá Ethereum đã phá vỡ xuống dưới một đường hỗ trợ tăng dần. Sau khi xác nhận đường này là kháng cự, giá đã tiếp tục đà giảm của nó.

Cặp ETH / BTC đã cố gắng vượt qua một vùng kháng cự quan trọng, nhưng không thể duy trì mức giá cao hơn và đã giảm xuống dưới mức này.

ETH / USD

Giá Ethereum đã di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi nó chạm đáy vào ngày 13 tháng 3. Giá đã phá vỡ xuống dưới đường này vào ngày 25 tháng 6 và giảm xuống vùng hỗ trợ $ 220. Sau đó, giá đã bật tăng trở lại và xác nhận đường này là ngưỡng kháng cự vào ngày 8 tháng 7, trước khi bắt đầu sự sụt giảm hiện tại.

Điểm chạm cuối cùng vào đường này cũng trùng khớp với vùng kháng cự $ 250. Ngoài ra, chỉ báo RSI cũng đã hình thành sự phân kỳ giảm giá đáng kể, một dấu hiệu cho thấy giá có thể sẽ bắt đầu xu hướng giảm.

Tại thời điểm viết bài, ETH đang được hỗ trợ bởi đường MA 50 ngày, đường này đã đóng vai trò là hỗ trợ trong suốt quá trình di chuyển lên của giá.

Việc mất đường MA này sẽ gây ra sự sụt giảm về khu vực hỗ trợ nhỏ $ 220, và có thể là vùng $ 172, đây là mức Fib 0,5 của toàn bộ bước đi lên.

ETH-giam-gia

ETH / BTC

Trader Damsko đã tuyên bố rằng giá Ethereum đã giảm xuống dưới một mức hỗ trợ quan trọng và vạch ra một sự sụt giảm về mức ฿0,024.

ETH-giam-gia

Mức hỗ trợ trước đó được tìm thấy ở ฿ 0,0257. Mặc dù giá tăng ở trên mức này vào ngày 7 tháng 7, nhưng giá đã không tìm thấy nhu cầu ở mức cao hơn và giảm xuống dưới mức này vào ngày 15 tháng 7. Điều này cho thấy, đây là một cú phá vỡ giả, một tín hiệu của sự giảm giá.

Hơn nữa, sự bứt phá này được kết hợp với sự phân kỳ giảm giá đáng kể trên chỉ báo RSI, một dấu hiệu khác cho thấy giá có thể sẽ di chuyển về phía nam.

Mức hỗ trợ nhỏ đầu tiên có thể được cung cấp bởi đường MA 50 ngày ở mức ฿ 0,025, nhưng mức hỗ trợ quan trọng hơn được tìm thấy ở ฿ 0,0242, cũng được củng cố bởi sự hiện diện của đường MA 200 ngày.

ETH-giam-gia

Kết luận

Cả hai cặp ETH / USD và ETH / BTC đã phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng và được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống về phía vùng hỗ trợ được nêu ở trên.

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply