LINK đã đạt đến đỉnh hay sẽ tạo ATH mới kể từ khi đạt mức cao 8,9 đô la ?

Diversify

Giá Chainlink (LINK) đã giảm kể từ khi đạt mức cao 8,9 đô la vào ngày 15 tháng 7.

Do độ dài của các phong trào, nên giá có thể đã hoàn thành động thái đi lên của nó, và hiện đang bắt đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, sự bắt đầu của giai đoạn điều chỉnh vẫn chưa được xác nhận.

LINK đã đạt đến đỉnh?

Giá LINK đã tăng với tốc độ tăng tốc kể từ khi nó phá vỡ lên trên vùng kháng cự $ 4,7 vào ngày 6 tháng 7. Trong đợt tăng giá này, giá đã đi theo một đường hỗ trợ tăng rất dốc, và giá đã phá vỡ xuống dưới nó vào ngày 20 tháng 7.

Sau khi phá vỡ, giá đã tìm thấy hỗ trợ ở vùng $ 7.1 và đã tăng lên trong vài ngày qua. Các chỉ số kỹ thuật đang cho tín hiệu hỗn hợp, nhưng nghiêng về phía giảm nhiều hơn.

Chỉ số RSI hàng ngày đã giảm xuống từ vùng quá mua nhưng chưa hình thành bất kỳ loại phân kỳ giảm giá nào. Tuy nhiên, cây nến shooting star (một nến cho tín hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm) được tạo ra vào ngày 13 tháng 7 là nến có khối lượng giao dịch cao nhất, và giá đã giảm dần kể từ đó.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch đã giảm xuống trong cú nảy hiện tại.

link-dat-dinh

Biểu đồ LINK/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy rằng cả giá và chỉ báo RSI đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự giảm dần. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong quá trình tăng hiện tại là khá nhỏ, điều này cho thấy một sự thoái lui thay vì bắt đầu một đợt tăng giá mới.

Vùng kháng cự gần nhất được tìm thấy ở mức $ 8.1, đây là vùng kháng cự trước đó và mức Fib 0,618 của mức giảm gần đây.

Biểu đồ LINK/USD khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Trong bài phân tích LINK trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã giải thích rằng LINK có thể đã đạt đến đỉnh:

“Vì sóng 5 hiện tại đã mở rộng đến mức Fib 1.618 của sóng 1 – 3, đây là mức phổ biến để kết thúc sự mở rộng của sóng thứ 5.”

Vì vậy, chúng tôi đã phân tích dựa trên giả định rằng giá đã đạt đến đỉnh.

link-dat-dinh

Biểu đồ LINK/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Một số lượng sóng hơi khác được đưa ra bởi nhà phân tích TheEWguy, người nói rằng giá có thêm một đợt pump hướng tới $ 11 trước khi sụt giảm mạnh xuống. Mặc dù điều này có thể xảy ra, vì nó có một số lượng sóng hợp lệ, nhưng chúng tôi tin rằng nhiều khả năng việc điều chỉnh đã bắt đầu.

link-dat-dinh

Sự suy giảm kể từ mức cao ngày 16 tháng 7 đã diễn ra trong vòng ba đợt, được dán nhãn là A-B-C. Do đó, cú hồi tăng giá hiện tại có thể đạt mức rất cao, tối thiểu là mức Fib 0,9 của toàn bộ mức giảm, hiện tại là $ 8,68.

Nếu động thái hiện tại được thúc đẩy bằng tin tức cơ bản, thì có khả năng là số sóng được đưa ra bởi nhà phân tích là chính xác và LINK sẽ tăng lên mức $ 11 trước khi giảm.

link-dat-dinh

Biểu đồ LINK/USD khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Mặc dù LINK có thể đã đạt đến đỉnh và bắt đầu một giai đoạn điều chỉnh, nhưng chúng tôi cần thêm xác nhận của hành động giá để đưa ra quyết định chắc chắn.

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply