Mảng kinh doanh ít người biết mang về lợi nhuận đều đặn suốt 20 năm cho Apple

Diversify

Mảng kinh doanh ít người biết của Apple không chỉ mang về lợi nhuận suốt 20 năm qua mà còn phát triển bùng nổ hơn nhờ Covid-19.

Doanh thu iPhone của Apple đã giảm trong quý đầu tiên của năm 2020 tuy nhiên doanh thu mảng dịch vụ cùng hơn 10 tỷ USD từ phụ kiện đã đánh dấu những nguồn mới đóng góp cho tốc độ tăng trưởng toàn công ty. Dịch Covid-19 đã gây tổn thất nặng nề cho báo cáo quý của cả công ty tuy nhiên CEO Tim Cook chỉ ra rằng những con số doanh thu gần đây cho thấy tín hiệu lạc quan, ít nhất là có một mảng kinh doanh hưởng lợi từ Covid-19.

Đó là mảng kinh doanh của Apple mà không nhiều người biết có tên Claris – công ty bán phần mềm phát triển ứng dụng low-code có tên FileMaker.

“Có một cơ hội khổng lồ với phần mềm low-code, nhất là trong những tình huống như Covid-19”, theo CEO Claris Brad Freitag.

Điều này đặc biệt đúng trong một vài lĩnh vực có nhu cầu ngay lập tức để nhanh chóng phát triển một phần mềm mới, đơn giản của các chính phủ, đơn vị chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận nhằm đối phó với Covid-19″.

“Những phần mềm đơn giản có thể cứu thế giới và nhận thức về phần mềm low-code của các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục đang tăng lên bởi nó có thể có những tác động ngay lập tức – ảnh hưởng sâu sắc”, Freitag nói.

“Chính phủ, cơ quan chăm sóc sức khỏe và giáo dục cần vì rất nhiều lý do. Giáo viên phải dạy học từ xa không thể được hỗ trợ về mặt kinh tế nhưng hiện tại đã có; các chính phủ đang gặp khó khăn trong việc nhận phân phối các gói hỗ trợ sử dụng hệ thống cũ kỹ và những ai đang làm việc tại nhà cũng cần những hệ thống tương tác tốt để đạt hiệu quả”.

“Bạn đương nhiên chẳng bao giờ mong có khủng hoảng để hỗ trợ cho mảng kinh doanh của mình nhưng tôi nghĩ lĩnh vực này sẽ tự phát triển nhanh hơn dự đoán”.

Claris là công ty con của Apple từ năm 1987, nhưng rất ít người biết tới. Mảng dịch vụ doanh nghiệp của Apple được biết đến với các phần cứng nhiều hơn là phần mềm. Tuy Apple không công bố doanh thu của FileMaker, ông Freitag cho biết Claris đã hoạt động có lợi nhuận suốt 20 năm.

Theo Phương Linh

Tổ quốc

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply