Kháng cự của Bitcoin, phân tích kỹ thuật giá Bitcoin ngày 01 tháng 7

Diversify

Giá Bitcoin đã tạo ra nến shooting star cho tháng 6. Đây là mô hình giảm giá thường chỉ ra rằng xu hướng tăng trước đó đã mất đi sức mạnh và sự đảo chiều đã gần kề.

Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn thì không có định hướng rõ ràng và giá đã được củng cố trong hai ngày qua.

Kháng cự của Bitcoin

Vào ngày 29 tháng 6, giá Bitcoin đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự giảm dần ngắn hạn được bắt đầu từ ngày 24 tháng Sáu. Phong trào này cũng đã được củng cố bởi khu vực hỗ trợ nhỏ ở $ 9.100, khi đợt giảm giá nhỏ bên dưới khu vực này vào ngày 29 tháng 6, đã được mua vào bởi phe bò.

Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn không có hướng rõ ràng. Điều này được thể hiện qua việc di chuyển của giá xung quanh đường MA 50 giờ, và chỉ số RSI hàng giờ đang di chuyển trên và dưới mức 50.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đang phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ đường MA 50 ngày, trước đây từng đóng vai trò là hỗ trợ. Hơn nữa, đường MA này trùng với mức Fib 0,382 của toàn bộ bước đi xuống, do đó, phe gấu có khả năng sẽ bảo vệ mức này một cách mạnh mẽ.

Nếu giá thành công trong việc phá vỡ lên trên mức này thì nó có thể tăng lên mức Fib 0,5 ở mức $ 9.600, cũng là mức giữa phạm vi giao dịch.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Mức đóng cửa hàng tháng

Biểu đồ hàng tháng đang cung cấp một bức tranh giảm giá. Giá đã hoàn thành một nến shooting star với bấc trên dài, đo được 8.4% và xác nhận đường kháng cự giảm dần dài hạn kể từ mức cao nhất mọi thời đại của tháng 12 năm 2017.

Shooting star thường là một dấu hiệu giảm giá, điều này có nghĩa là động thái tăng bắt đầu từ đáy ngày 12 tháng 3 có thể đã kết thúc và BTC hiện đang chuẩn bị cho đợt điều chỉnh.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng tháng | Nguồn: TradingView

Kết luận

BTC đã tạo ra một nến giảm giá hàng tháng cho thấy rằng động thái tăng hiện tại có thể đã kết thúc.

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply