Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin Vào ngày 23 tháng 6

Diversify

Vào ngày 22 tháng 6, giá Bitcoin đã tạo ra cây nến nhấn chìm tăng trưởng và phá vỡ lên trên mô hình cái nêm giảm dần đã được áp dụng kể từ đầu tháng Sáu.

Giá đã đạt mức cao $ 9.780 trước khi giảm nhẹ xuống còn $ 9.600 ở thời điểm viết bài.

Phá vỡ lên trên mô hình cái nêm giảm dần

Giá Bitcoin đã được giao dịch trong một cái nêm giảm dần kể từ ngày 1 tháng Sáu, và đã thất bại nhiều lần trong việc thoát ra khỏi mô hình này. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 6, giá đã phá vỡ lên trên mô hình này với khối lượng giao dịch lớn.

Sau khi thoát ra khỏi mô hình, giá đã tìm thấy vùng kháng cự ở giữa các mức Fib 0,5-0,618 ($ 9.645- $ 9.820) của động thái giảm trước đó và hiện đang giảm nhẹ một chút.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Phong trào hiện tại

Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, chúng ta có thể thấy rằng vùng hỗ trợ chính được tìm thấy ở mức $ 9.530, là vùng kháng cự trước đó, có nghĩa là mức này sẽ đóng vai trò là hỗ trợ kể từ bây giờ. Khu vực này cũng là mức Fib 0,5 của toàn bộ động thái di chuyển lên.

Ngoài ra, một golden cross đã được tạo ra bởi đường trung bình động 50 và 200 giờ (MA), và giá hiện đang nằm trên cả hai đường MA này, điều này cho thấy giá đang ở trong xu hướng tăng ngắn hạn.

Mặc dù khối lượng đã giảm kể từ khi giá phá vỡ lên trên vùng kháng cự $ 9.530, nhưng chỉ báo RSI vẫn chưa tạo ra sự phân kỳ giảm giá. Do đó, động thái tăng sẽ tiếp tục khi thoái lui ngắn hạn kết thúc.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT hàng giờ | Nguồn: TradingView

Phong trào dài hạn

Biểu đồ hàng ngày cho thấy mặc dù BTC đã tạo ra một cây nến nhấn chìm tăng trưởng trong ngày hôm qua, nhưng khối lượng giao dịch không được cho là mạnh, đặc biệt khi so sánh với cây nến pin bar tăng được tạo ra vào ngày 15 tháng Sáu. Điều này đặt ra nghi ngờ về sức mạnh của phong trào hiện tại.

Ngoài ra, giá vẫn đang nằm dưới vùng kháng cự mạnh $ 10.000. Do đó, sau khi giá điều chỉnh về mức $ 9.530 như đã thảo luận ở trên, BTC có thể sẽ tăng lên vùng này trước khi bắt đầu một đợt giảm giá khác.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply