Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 23 tháng 7, có thể đã bắt đầu một xu hướng tăng mới

Diversify

Vào ngày 22 tháng 7, giá Bitcoin đã tiếp tục phong trào của ngày hôm trước, và tạo ra một nến tăng giá khác với kích thước lớn.

Có vẻ như BTC đã bắt đầu một xu hướng tăng mới và sẽ sớm kiểm tra lại vùng kháng cự $ 10.000.

Bitcoin sẽ tiếp tục tăng lên

Vào ngày 21 tháng 7, giá Bitcoin đã tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng và vượt qua vùng $ 9.250 và đường EMA 50 ngày, cả hai đều đã cung cấp mức kháng cự cho giá trong hai tuần qua. Sự đột phá xảy ra với khối lượng trên mức trung bình.

Hôm qua, sau khi xác nhận lại mức phá vỡ, BTC đã tạo ra một nến tăng giá khác, và xác nhận rằng nó đã bắt đầu một xu hướng tăng.

Vùng kháng cự gần nhất được tìm thấy ở mức 9.720 đô la, trong khi vùng hỗ trợ gần nhất nằm ở mức phá vỡ là 9.250 đô la.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Sự đột phá rõ ràng hơn nhiều khi nhìn vào khung thời gian sáu giờ, trong đó giá đã di chuyển lên trên một đường kháng cự giảm dần được bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu.

Ngoài ra, giá đã tạo ra một đỉnh cao hơn và một đáy cao hơn, một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã bắt đầu.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Đối với số sóng, BTC dường như nằm trong làn sóng thứ ba của mô hình Elliott năm sóng, đã được mở rộng. Bên trong làn sóng này, sóng phụ thứ năm cũng đã được mở rộng. Làn sóng hiện tại dự kiến ​​sẽ kết thúc khi chạm tới mức $ 9.720, vùng kháng cự được nêu ở trên.

Khối lượng giao dịch lớn trong lần tăng gần đây nhất cho thấy cuộc biểu tình của BTC vẫn chưa kết thúc. Một đợt tăng giá khác dự kiến ​​sẽ xảy ra, lý tưởng với khối lượng giao dịch thấp hơn, để chỉ ra rằng việc di chuyển sắp kết thúc, và giá cần điều chỉnh để có xu hướng tăng bền vững hơn.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá Bitcoin có thể đã bắt đầu một xu hướng tăng mới. Giá dự kiến ​​sẽ đạt đến vùng kháng cự $ 9.720 trước khi lùi lại một chút và tiếp tục chuyển động đi lên của nó.

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply