Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 26 tháng 6, Hỗ trợ hiện tại của Bitcoin

Diversify

Vào ngày 25 tháng 6, giá Bitcoin đã tiếp tục giảm xuống và chạm mức thấp 9.009 đô la. Tuy nhiên, nó đã nhận được áp lực mua ở mức thấp hơn giúp giá đóng cửa ở mức 9.249 đô la, và tạo ra cây nến pin bar tăng giá.

Giá hiện vẫn đang giao dịch trong một khu vực hỗ trợ mạnh, và dự kiến sẽ có một đợt phục hồi.

Hỗ trợ hiện tại của Bitcoin

Vào ngày 25 tháng 6, giá Bitcoin đã tạo ra một cây pin bar, thường được coi là cây nến tăng giá, đặc biệt là khi nó được tạo ra sau một động thái đi xuống. Giá đã bật lên từ đường hỗ trợ tăng dần được bắt đầu kể từ ngày 1 tháng Năm, và đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày (MA).

Nếu giá di chuyển lên, thì nó có thể sẽ lấy lại mức Fib 0,5-0,618 của toàn bộ động thái di chuyển xuống ở vùng $ 9.398- $ 9.488.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong ngắn hạn, giá đã cho thấy một áp lực mua mạnh khi tạo ra các cây nến có bấc dưới dài. Tại thời điểm viết bài, giá đang cố gắng phá vỡ lên trên vùng kháng cự nhỏ $ 9.300 và chỉ số RSI cho thấy nó sẽ thành công khi làm như vậy.

Nếu thành công, BTC có khả năng tăng về phía vùng kháng cự được nêu ở trên.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Biên độ giao dịch

Trong dài hạn, giá Bitcoin đã được giao dịch trong phạm vi từ $ 8.500 đến $ 10.050 kể từ ngày 1 tháng 5. Và hiện nó đang giao dịch tại khu vực hỗ trợ $ 9.250, nằm ngay giữa phạm vi này.

Hơn nữa, giá đang giao dịch bên trong một tam giác đối xứng. Cách giá thoát ra khỏi mô hình nay sẽ xác định xem BTC sẽ hướng đến đáy của phạm vi ở mức $ 8.500 hay đỉnh của phạm vi ở mức $ 10.500. Các đường kháng cự và hỗ trợ của tam giác hiện ở mức $ 9.500 và $ 9.000, tương ứng.

Ở thời điểm hiện tại, một cú phá vỡ xuống dường như có nhiều khả năng hơn, bởi vì Bitcoin luôn gặp phải sự từ chối mạnh mẽ mỗi khi nó cố gắng để bắt đầu một động thái tăng. Những sự từ chối này đã diễn ra với khối lượng cao hơn so với cú pump.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Cách Bitcoin thoát ra khỏi mô hình cái nêm sẽ xác định nơi mà giá đạt được trong thời gian tới.

Theo tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply