BTC tích lũy bên trong mô hình tam giác đối xứng, phân tích ngày 31 tháng 7

Diversify

Cuộc biểu tình của Bitcoin đã bị đình trệ kể từ ngày 27 tháng 7, khi nó đạt mức cao 11.394 đô la.

Hướng thoát ra khỏi mô hình hiện tại sẽ xác định xem đây là sự tích lũy trước khi bắt đầu một đợt tăng giá khác hay giá sẽ điều chỉnh xuống.

Bitcoin duy trì mức cao trước đó

Giá Bitcoin đạt mức cao $ 11.394 vào ngày 27 tháng 7. Sau khi giảm nhẹ, giá đã bắt đầu một động thái tăng giá khác, tạo ra một đỉnh thấp hơn ở $ 11.342.

Sau đó, giá đã giảm xuống một lần nữa và tạo ra một nến Doji. Mặc dù phong trào này đã để lại một số cây nến có bấc dài bên trên nhưng giá không thể hoàn thành mô hình sao hôm (evening star), mà lại tạo ra một cây nến tăng giá khác, một dấu hiệu cho thấy phe bò đang tích cực mua vào trong mỗi lần dip.

Các chỉ số kỹ thuật hiện đang cho thấy sự yếu kém. Histogram của chỉ báo MACD (12 giờ) đã tạo ra ba thanh thấp hơn liên tiếp và chỉ báo RSI đã tạo ra một số phân kỳ giảm giá và hiện đang trong quá trình di chuyển xuống dưới. Mặc dù, trong một xu hướng tăng mạnh các tín hiệu này có thể bị vô hiệu nhưng nó cho thấy các trader nên thận trọng.

Nếu giá giảm, khu vực hỗ trợ chính được tìm thấy trong vùng Fib 0,5-0,382 nằm trong khoảng $ 10.330 – $ 10.582.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 12 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hàng giờ cho thấy giá có thể giao dịch bên trong một mô hình tăng giá. Mô hình được tạo ra sau động thái di chuyển lên, do đó, một đột phá lên trên sẽ được dự kiến. Hơn nữa, đường hỗ trợ của mẫu được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 giờ (MA).

Do đó, miễn là đường hỗ trợ này được giữ, thì việc tiếp tục di chuyển lên được coi là một lựa chọn hợp lệ. Một sự cố từ đường hỗ trợ tăng dần sẽ xác nhận rằng giá sẽ bắt đầu giảm xuống. Điều này có thể đưa giá về mục tiêu được nêu ở trên, nơi được củng cố bởi đường MA 200 giờ.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Đối với số lượng sóng, có hai khả năng có thể cho giá. BTC đã hoàn thành mô hình Elliott năm sóng được bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 hoặc vẫn còn trong sóng năm mở rộng.

Trong kịch bản sóng thứ năm mở rộng, giá đang hoàn thành sóng phụ bốn của sóng năm với 5 sóng a-b-c-d-e di chuyển trong mô hình tam giác, và một đột phá có thể đưa BTC lên tới $ 12.200.

Khả năng này được hỗ trợ bởi sự hiện diện của mô hình tăng giá, và sẽ bị vô hiệu bởi mức giảm xuống dưới mức thấp (C) là $ 10.814.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Trong kịch bản giảm giá, giá hiện tại nằm trong sóng C của hiệu chỉnh A-B-C. Trong trường hợp này, giá có khả năng giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần.

Một đột phá trên mức cao sóng B sẽ vô hiệu kịch bản này.

Việc giảm dự kiến ​​trong kịch bản này sẽ đưa giá trở về $ 10.400, phù hợp với các mức hỗ trợ được nêu trong phần đầu tiên.

Khả năng của kịch bản này được hỗ trợ bởi động lượng giảm trong chỉ báo RSI và MACD.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

BTC đang được tích lũy bên trong mô hình tam giác đối xứng. Hướng thoát ra khỏi mô hình sẽ xác định hướng của phong trào tiếp theo.

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply