Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin (BTC) ngày 6 tháng 10

Diversify

Bitcoin (BTC) đang củng cố bên trong một mô hình trung lập và dự kiến ​​sẽ bứt phá để đạt mức $ 11.200.

Việc BTC vượt qua hay bị từ chối từ mức này sẽ xác định xu hướng dài hạn của nó.

BTC tiếp tục hợp nhất

Bitcoin đã được giao dịch bên trong một tam giác đối xứng kể từ khi đạt mức cao cục bộ là $ 11.983 vào ngày 19 tháng 9, trùng với mức Fib 0,618 của động thái đi xuống trước đó. Tại thời điểm viết bài, BTC đang giao dịch gần với đường kháng cự của tam giác.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng. Cả RSI và MACD đều đang tăng – chỉ báo RSI đã vượt qua mức 50 trong khi chỉ báo MACD đã di chuyển lên vùng dương.

phan-tich-ky-thuat

Biểu đồ BTC/USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Xem xét kỹ hơn thì thấy rằng giá đang đi theo đường hỗ trợ tăng dần. Hơn nữa, nó đã đạt đến mức Fib 0,786 của mức giảm ngắn hạn trước đó, có nghĩa là đây có thể là sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới hơn là một động thái điều chỉnh.

Mặc dù có một số điểm yếu đang phát triển trong MACD, giá được kỳ vọng sẽ bứt phá miễn là nó được giao dịch trên đường hỗ trợ tăng dần này.

Một sự đột phá có thể đưa giá đến mức Fib 0,618 ở $ 11.200.

phan-tich-ky-thuat

Biểu đồ BTC/USD khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Kháng cự chính

Biểu đồ hàng ngày cho thấy vùng kháng cự chính được tìm thấy ở mức $ 11.200, trùng với mức hỗ trợ trước đó, mức Fib 0,618 và đường kháng cự giảm dần.

Trong khi giá đang hướng đến đó, một sự đột phá hoặc từ chối từ khu vực này có khả năng xác định xu hướng của Bitcoin trong tương lai.

phan-tich-ky-thuat

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

BTC có thể đã bắt đầu một xung động tăng giá vào ngày 9 tháng 9 (được hiển thị bằng màu cam bên dưới) và hiện đang ở trong sóng 3.

Bên trong sóng này, giá đã hoàn thành sóng phụ 1-2 (xanh lam) và bắt đầu sóng phụ ba. Làn sóng phụ này có mục tiêu sơ bộ trong khoảng $ 11.985- $ 12.314. Việc giảm xuống dưới mức thấp nhất $ 10.380 (đường màu đỏ) sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng cụ thể này.

phan-tich-ky-thuat

Biểu đồ BTC/USD khung 3 giờ | Nguồn: TradingView

SN_Nour

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply