Phân tích kỹ thuật Giá Bitcoin ngày 08 tháng 7

Diversify

Giá BTC đã giảm kể từ khi đạt mức cao $ 9.379 vào ngày 7 tháng 7. Hôm nay, nó đã phá vỡ lên trên một cái nêm giảm dần, nhưng không thể duy trì được mức giá cao hơn.

Đột phá ngắn hạn của Bitcoin

Biểu đồ hàng giờ cho thấy giá đã giảm kể từ khi đạt mức cao $ 9.379 vào ngày 7 tháng 7. Mức giảm đã diễn ra trong một cái nêm giảm dần cho đến khi giá tạo ra một cây nến pin bar tăng ở mức hỗ trợ nhỏ $ 9.250 và bùng phát.

Tuy nhiên, sự bứt phá đã xảy ra với khối lượng trung bình và giá đã tạo ra một cây nến nhấn chìm suy giảm ngay sau khi nó đạt mức 9.320 đô la.

Nếu giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $ 9.250, thì chỉ số RSI có thể sẽ giảm xuống dưới mức 50. Điều này có thể có nghĩa là sự bứt phá sẽ không được duy trì, và BTC sẽ bắt đầu xu hướng giảm trong ngắn hạn.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hai giờ cho thấy giá đang giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần và đã bị đường kháng của kênh từ chối vào ngày 7 tháng 7. Đường này cũng trùng với vùng kháng cự $ 9.350, chưa bị phá vỡ kể từ ngày 25 tháng 7.

Sau khi từ chối, giá đã giảm về đường giữa của kênh và bật lên, nhưng sau đó tạo ra một đỉnh thấp hơn. Đây là đỉnh thấp hơn đầu tiên sau khi giá bị vùng $ 9.350 từ chối.

Hơn nữa, chỉ báo RSI đã tạo ra một đường kháng cự giảm dần và cho đến khi đường này bị phá vỡ thì xu hướng ngắn hạn vẫn được coi là giảm. Khi giá giảm xuống dưới đường giữa của kênh, thì tốc độ giảm có thể sẽ tăng tốc.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Phong trào dài hạn

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đã giao dịch trong một kênh song song giảm dần kể từ mức cao $ 10.387 của ngày 1 tháng Sáu. Tại thời điểm viết bài, giá đang giao dịch rất gần với đường kháng cự của kênh, cùng với vùng kháng cự $ 9.350.

Chỉ số RSI đang nằm ở mức 50, có nghĩa là xu hướng vẫn chưa được quyết định.

Tuy nhiên, dựa vào biểu đồ ngắn hạn thì có khả năng BTC sẽ bị từ chối và giảm về đường giữa của kênh ở mức $ 8.550.

Quan điểm này sẽ bị vô hiệu khi giá phá vỡ và đóng cửa ( thời gian UTC) bên trên vùng $ 9.350.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USD hàng ngày  | Nguồn: TradingView

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply