Bitcoin đang trong xu hướng giảm, phân tích kỹ thuật giá Bitcoin ngày 20 tháng 7

Diversify

Vào ngày 15 tháng 7, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới một đường MA quan trọng và mức 9.250 đô la, trước đây từng đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.

Giá đang được quản lý để làm chậm sự sụt giảm, và có thể thực hiện một nỗ lực khác để di chuyển lên trên. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đòi lại đường MA hoặc vùng hỗ trợ trước đó.

Bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm

Giá Bitcoin đang giao dịch bên dưới đường EMA 50 ngày và mức $ 9.250. Miễn là nó vẫn nằm dưới hai mức này thì sự thiên vị đang nghiêng về gấu. Điều này cũng được chứng minh bởi thực tế là giá đã và đang tạo ra các đỉnh thấp hơn kể từ khi đạt vùng $ 10.000 vào đầu tháng Sáu.

Tuy nhiên, BTC có thể đang di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần kể từ đầu tháng Năm. Mặc dù độ dốc của nó không hoàn toàn rõ ràng do giá đã tạo ra rất nhiều cây nến có bấc dài bên dưới, đường này được ước tính sẽ cung cấp hỗ trợ ở khoảng $ 8.950.

Nếu giá phá vỡ xuống dưới đường này, thì mức hỗ trợ gần nhất được tìm thấy trong khoảng từ $ 8.600 – $ 8.700.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hàng tuần cho thấy BTC đang di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần được bắt đầu từ mức cao nhất mọi thời đại của nó vào tháng 12 năm 2017 và giá hiện đang giao dịch thấp hơn một chút so với đường này. Chừng nào giá vẫn đóng cửa bên dưới ngưỡng kháng cự này, thì xu hướng dài hạn được coi là giảm.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Phong trào ngắn hạn

Biểu đồ hai giờ cho thấy BTC đang giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần và đã làm như vậy kể từ khi đạt mức cao cục bộ vào ngày 9 tháng 7. Tại thời điểm viết bài, giá đã giao dịch ngay dưới đường kháng cự của mô hình cái nêm này.

Giá hiện tại đã giảm xuống dưới MA 200 giờ và khu vực ngang ở mức $ 9.180, liên tục đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự trong tuần qua. Hơn nữa, đường kháng cự giảm dần và MA 200 giờ gần như sắp di chuyển cùng nhau.

Một đột phá lên trên mô hình cái nêm có thể sẽ giúp giá lấy lại khu vực $ 9.250. Mặt khác, việc giảm từ mức này có thể đưa giá về đường hỗ trợ của nêm, cũng trùng với đường hỗ trợ tăng dần dài hạn ($ 8.950), đã đề cập ở trên.

Do đó, nhiều khả năng BTC sẽ bị từ chối ở mức kháng cự hiện tại và giảm về phía đường hỗ trợ trước khi thực hiện một nỗ lực đột phá khác.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC / USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá Bitcoin đang giao dịch bên dưới đường MA, và vùng kháng cự quan trọng. Sau khi giảm ngắn hạn, BTC dự kiến ​​sẽ thực hiện một nỗ lực khác để đòi lại chúng.

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply