Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin ngày 21 tháng 7,các cột đột phá hiện tại

Diversify

Vào ngày 20 tháng 7, giá Bitcoin đã giảm nhẹ. Tuy nhiên, nó đã khởi động ngày hôm nay với một đột phá lên trên một mức kháng cự và đường MA quan trọng.

Điều này có thể chỉ ra rằng thời gian hợp nhất của nó có thể đã kết thúc.

Bò đã quay trở lại

Giá Bitcoin đã được củng cố bên dưới vùng hỗ trợ/kháng cự $ 9.250 và đường EMA 50 ngày trong suốt 5 ngày qua. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ lên trên các vùng hỗ trợ này trong ngày hôm nay, mặc dù vẫn chưa đóng cửa nến ngày.

Chỉ số RSI hàng ngày đã vượt lên trên mức 50, một tín hiệu cho thấy bò đã quay trở lại.

Đã có rất nhiều cây nến có bấc dưới dài được tạo ra trong 2 tuần qua. Điều này cho thấy mọi đợt giảm giá đều được mua dip, và giá có thể tiếp tục tăng lên nếu đóng cửa cây nến ngày hôm nay trên vùng $ 9.250 và đường EMA 50 ngày.

Mặt khác, nếu đây là một phá vỡ giả, thì giá có thể giảm về mức hỗ trợ $ 8.950, nơi mà đường hỗ trợ tăng dần được bắt đầu từ tháng 5 đang lưu trú.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đột phá hiện tại

Biểu đồ hàng giờ cho thấy giá đã phá vỡ lên trên mô hình cái nêm giảm dần, cùng với đường MA 200 giờ và mức kháng cự nhỏ là 9.200 đô la.

Hơn nữa, đột phá đã xảy ra với khối lượng giao dịch rất lớn, làm tăng hiệu lực cho cú phá vỡ. Đây là một dấu hiệu cho thấy thời gian hợp nhất có khả năng đã kết thúc và BTC đang hướng lên cao hơn.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT hàng giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ 4 giờ cũng cho thấy BTC đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự giảm dần, được áp dụng kể từ mức cao nhất ngày 1 tháng Sáu là $ 10.380. Sự hợp lưu của các mức đột phá này đang làm tăng khả năng tiếp tục đi lên.

Nếu giá tiếp tục tăng, như dự kiến, các vùng kháng cự gần nhất được tìm thấy ở mức $ 9.450 và $ 9.700. Giá hiện đang nằm ngay dưới vùng kháng cự đầu tiên. Mặc dù các đợt điều chỉnh ngắn hạn là có thể xảy ra, nhưng BTC dự kiến ​​sẽ đạt được các mức này.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá BTC đã phá vỡ lên trên đường kháng cự cả trong ngắn hạn và dài hạn, điều này chỉ ra rằng thời gian điều chỉnh có thể đã kết thúc.  Giá dự kiến ​​sẽ tăng lên các vùng kháng cự được nêu ở trên.

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply