Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin vào ngày 22 tháng 7

Diversify

Vào ngày 21 tháng 7, giá Bitcoin đã tạo ra một cây nến tăng mạnh, vượt qua vùng kháng cự quan trọng và đường trung bình (MA), trước đây đã cản trở sự di chuyển lên của Bitcoin.

Điều này có thể chỉ ra rằng thời gian hợp nhất của nó có thể đã kết thúc và BTC đã bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Bitcoin đang xây dựng để tăng cao hơn

Kể từ ngày 8 tháng 7, giá Bitcoin chủ yếu được giao dịch bên dưới mức $ 9.250 và đường EMA 50 ngày và phải đối mặt với sự kháng cự từ chúng.

Hôm qua, giá đã tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng (bullish engulfing) với khối lượng rất lớn, và đã phá vỡ lên trên vùng kháng cự $ 9.250 và đường EMA. Mặc dù đây là dấu hiệu tăng giá, nhưng có một phân kỳ giảm giá ẩn đang phát triển trong chỉ số RSI hàng ngày. Đây là một tín hiệu giảm giá, nhưng có thể sẽ không đủ để khiến giá điều chỉnh sâu.

Nếu giá tiếp tục tăng, vùng kháng cự gần nhất được tìm thấy gần $ 9.700.

Mặc dù việc giảm xuống ở thời điểm hiện tại là rất khó, nhưng nếu giá giảm xuống, đường hỗ trợ tăng dần sẽ cung cấp hỗ trợ khoảng 9.000 đô la. Dưới mức này, có một mức hỗ trợ ngang ở mức $ 8.700.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ 6 giờ cũng cho thấy giá đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự giảm dần đã được áp dụng kể từ mức cao ngày 1 tháng Sáu. Đường này đã bị phá vỡ trong lần thử thứ năm, nhưng chúng ta có thể thấy rằng giá đang bị cản lại bởi vùng kháng cự nhỏ $ 9.450.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy một xu hướng tăng được bắt đầu vào ngày 16 tháng 7. Trong khi phong trào ban đầu đã được chứa trong một kênh song song tăng dần, BTC đã phá vỡ lên kênh này trong ngày hôm qua với khối lượng giao dịch đáng kể.

Phong trào này giống như sự khởi đầu của mô hình Elliott năm sóng với sóng thứ ba mở rộng. Sự điều chỉnh hiện tại dự kiến ​​sẽ đạt đến ngưỡng kháng cự của kênh trước khi giá tiếp tục chuyển động đi lên của nó.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ 15 phút cho thấy giá đã phá vỡ xuống dưới một đường hỗ trợ tăng dần và xác nhận nó là ngưỡng kháng cự ngay sau đó. Hiện tại, giá đang hoàn thành việc điều chỉnh A-B-C bên trong một kênh giảm dần.

Hai mức có khả năng nhất để kết thúc việc điều chỉnh này. Đầu tiên là mức 9.290 đô la, đây là nơi mà đường giữa của kênh giảm dần ngắn hạn, và đường kháng cự của kênh song song tăng dần trước đó đang lưu trú. Tiếp theo là mức 9.230 đô la, đáy của kênh giảm dần ngắn hạn và đường giữa của kênh song song tăng dần trước đó.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 15 phút | Nguồn: TradingView

Kết luận

Đột phá của Bitcoin trong ngày hôm qua đã chỉ ra rằng giá có thể đã bắt đầu một xu hướng tăng. Sau khi hoàn thành việc thoái lui hiện tại, BTC dự kiến ​​sẽ tiến lên phía trước để đạt được các vùng kháng cự được nêu ở trên.

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply