Số lượng sóng của Bitcoin cho thấy đỉnh đang ở rất gần

Diversify

Giá Bitcoin có khả năng gần đạt đến đỉnh của xung động tăng năm sóng bắt đầu vào ngày 13 tháng 3. Mặc dù giá có khả năng nằm trong làn sóng cuối cùng, nhưng hành động giá đã không cho thấy bất kỳ điểm yếu nào.

Trong bài viết này, sóng sẽ được gắn nhãn như sau:

  • Sóng chu kỳ – Trắng
  • Sóng- Màu cam
  • Sóng phụ – Xanh lam
  • Sóng phụ nhỏ – đen

Đếm sóng dài hạn của Bitcoin

Số lượng dài hạn của Bitcoin (được hiển thị bằng màu trắng bên dưới) cho thấy giá đang ở trong chu kỳ thứ năm và cuối cùng của một xung động tăng giá bắt đầu với mức thấp ngày 13 tháng 3. Hơn nữa, giá dường như đang nằm trong làn sóng thứ năm và cuối cùng (màu cam) của làn sóng chu kỳ thứ năm được nói ở trên.

Mục tiêu có khả năng cao nhất cho phần đỉnh của động thái là từ $ 17.040 đến $ 17.311. Chỉ báo Fib thoái lui vạch ra ba mục tiêu tiềm năng:

  • Mức Fib thoái lui 0,854 của toàn bộ mức giảm từ tháng 12 năm 2017 (cũng là mức kháng cự ngang).
  • Phần Fib mở rộng 3,61 của sóng 1 (được hiển thị bằng màu đen bên dưới).
  • Mức Fib thoái lui 2,61 bên ngoài của sóng 4 (được hiển thị bằng màu trắng bên dưới).

Do đó, khu vực này rất có khả năng đóng vai trò là đỉnh khi giá chạm đến nó.

song-bitcoin

Sóng ngắn hạn chính

Số lượng sóng ngắn hạn chính cho thấy giá đang ở trong làn sóng thứ năm mở rộng (màu cam), và hiện đang giao dịch trong làn sóng phụ thứ năm và cuối cùng (màu xanh lam).

Một phép chiếu fib khác (chiếu độ dài của sóng phụ từ 1-3 đến 4) đưa ra mục tiêu gần $ 17.231, phù hợp với các mục tiêu đã cho trước đó và hỗ trợ tính hợp lệ của chúng.

song-bitcoin

Trader TheTradinghubb đã phác thảo số lượng Bitcoin, cho thấy rằng một khi BTC thực hiện động thái tiếp theo, phần lớn sẽ bị vô hiệu, chỉ còn lại một cái đúng.

song-bitcoin

Số lượng nhiều khả năng nhất cho thấy rằng sóng phụ cuối cùng (màu xanh lam) hiện đang diễn ra và giá nằm trong làn sóng phụ nhỏ thứ năm và cuối cùng (màu đen).

Số lượng sóng sẽ bị vô hiệu khi giảm xuống dưới $ 15.670 (đường màu đỏ).

song-bitcoin

Sóng thay thế

Số lượng sóng thay thế cho thấy rằng giá vừa hoàn thành sóng phụ 3, đã được kéo dài và hiện sẽ giảm, có thể xuống còn $ 12.545.

Mặc dù điều này hợp lệ về mặt kỹ thuật, nhưng nó không phù hợp với chuyển động hiện tại cũng như các chỉ báo kỹ thuật. Do đó, nó không chắc là đúng.

song-bitcoin

Kết luận

Giá BTC sẽ tăng lên mức $ 17.200 để hoàn thành xung lực tăng giá của nó.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply