STEEM và OMG có thể sớm nối lại xu hướng tăng của mình

Diversify

Steem (STEEM) và OmiseGO (OMG) đều đang điều chỉnh bên trong các mô hình đảo chiều, một đột phá từ mô hình này sẽ cho thấy rằng chúng đã sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng trước đó.

Phân tích kỹ thuật STEEM

Kể từ đầu tháng 3, giá STEEM đã được giao dịch bên trên vùng hỗ trợ 2080 satoshi, ngoại trừ khoảng thời gian 10 ngày trong tháng Năm.

Trong phạm vi giao dịch của nó, vùng kháng cự chính được tìm thấy ở mức 2850 satoshi. Mặc dù giá đã di chuyển lên trên mức này nhiều lần, nhưng nó đã tạo ra nhiều cây nến có bấc trên dài trong mỗi lần di chuyển, ngay sau đó là một sự sụt giảm.

Bên cạnh các hỗ trợ được đề cập ở trên, giá STEEM cũng đã lấy lại được đường MA 200 ngày và đang giao dịch bên trên nó.

steem-omg

Biểu đồ STEEM / BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy giá đã được giao dịch trong một mô hình cái nêm giảm dần kể từ ngày 20 tháng 5. Tại thời điểm viết bài, giá đang ở gần cuối của mô hình, với sự kết thúc muộn nhất là ngày 24 tháng 6.

Nêm giảm dần được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá, và giá đang nằm trên môt vùng hỗ trợ mạnh nên một đột phá lên trên mô hình sẽ được dự kiến. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật vẫn chưa cung cấp dấu hiệu đảo chiều. Chỉ số RSI đang giao dịch dưới mức 50 và giá đang giao dịch dưới đường MA 50 và 200 kỳ.

Do đó, cho đến khi giá thành công trong việc lật các đường này thành hỗ trợ và chỉ báo RSI di chuyển trên 50, giá có thể sẽ tiếp tục giao dịch bên trong mô hình cái nêm.

steem-omg

Biểu đồ STEEM / BTC khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Phân tích kỹ thuật OMG

Vào ngày 7 tháng 5, giá OMG đã bắt đầu một động thái tăng, và tiếp tục cho đến ngày 22 tháng 5. Trong thời gian này, giá tăng 250%, lên đến đỉnh điểm với mức cao 24.460 satoshi. Giá đã giảm kể từ ngày 22 tháng Năm.

Tuy nhiên, giá đã bật lên hai lần từ mức FIb thoái lui 0,5 của toàn bộ mức tăng trước đó, đây là mức có thể dẫn đến sự đảo ngược. Ngoài ra, chỉ báo RSI đã đạt đến đường 50 từ phía trên, một mức có thể dự kiến cho một lần nảy.

Cuối cùng, một golden cross đã được hình thành giữa các đường MA 50 và 200 ngày, một dấu hiệu cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

steem-omg

Biểu đồ OMG / BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong ngắn hạn, OMG đang giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần. Nó hiện đang rất gần với đường hỗ trợ của kênh này.

Chỉ số RSI đang hình thành phân kỳ tăng, một dấu hiệu cho thấy giá ​​sẽ tăng lên. Nếu nó lấy lại vùng hỗ trợ 16.200 satoshi vừa bị mất gần đây, thì giá có thể sẽ tiếp tục gia tăng tới đường kháng cự của kênh và cuối cùng là mức cao ngày 22 tháng 5.

steem-omg

Biểu đồ OMG / BTC hàng giờ | Nguồn: TradingView

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tạp chí Bitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply