Tiền gửi vượt ngưỡng cần thiết, ETH 2.0 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12

Diversify

Chính thức: Giai đoạn 0 của Eth2 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12.

Đó là bởi vì địa chỉ hợp đồng tiền gửi, trong đó ETH được gửi để staking trên mạng đã vượt qua ngưỡng 524.288 ETH cần thiết để bắt đầu khởi chạy Beacon Chain. Beacon Chain có thể được coi là một loại xương sống cho mạng Eth2, còn được gọi là Ethereum 2.0.

Hợp đồng đã vượt qua ngưỡng vào khoảng 9:30 sáng nay, theo cập nhật tiến độ từ Ethereum.org.

Như biểu đồ dưới đây cho thấy, hợp đồng bắt đầu tăng trưởng nhanh vào ngày 20 tháng 11, sau đó tăng nhanh vào ngày 23 tháng 11, ngày cuối cùng trước thời hạn 12 giờ UTC ngày 24 tháng 11.

Ether được gửi đến hợp đồng tiền gửi theo thời gian: Dune Analytics

Việc ra mắt Eth2 đã được thực hiện từ lâu và hoạt động trên các testnet đa khách hàng được thiết kế để xử lý lỗi đã chuyển các cửa sổ khởi chạy dự kiến năm 2020. Một thành phần quan trọng của Eth2 là sự chuyển đổi từ khai thác bằng chứng công việc sang bằng chứng cổ phần, về cơ bản sẽ thay đổi nền tảng kinh tế của mạng lưới.

Beacon Chain tạo thành một phần quan trọng của việc tích hợp sharding, đề cập đến những gì về cơ bản là việc chia nhỏ mạng Ethereum thành các phần hoặc “mảnh” như một biện pháp mở rộng giao dịch.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply