Hoa Kỳ ra lệnh cấm Telegram phát hành token GRAM, vi phạm luật Howey Test 1934

Diversify

Một Tòa án quận của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm Telegram, ngăn công ty phát hành token GRAM vào thời điểm hiện tại.

GRAM là chứng khoán theo luật Howey Test

Theo hồ sơ ngày 24 tháng 3 cấp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ về lệnh cấm sơ bộ, Tòa án viết rằng:

Tòa án nhận thấy rằng SEC đã cho thấy khả năng thành công đáng kể trong việc chứng minh rằng các hợp đồng và sự hiểu biết đang có vấn đề, bao gồm việc bán 2,9 tỷ Gram cho 175 người mua để đổi lấy 1,7 tỷ USD, là một phần trong kế hoạch lớn hơn để phân phối các Gram đó vào một thị trường công cộng thứ cấp, được hỗ trợ bởi những nỗ lực không ngừng của Telegram. Xem xét thực tế kinh tế theo Howey Test, Tòa án thấy rằng, trong bối cảnh của kế hoạch đó, việc bán Gram vào thị trường công cộng thứ cấp sẽ là một phần không thể thiếu trong việc bán chứng khoán mà không đăng ký.

SEC và Telegram: Một câu chuyện buồn

Vụ kiện của tòa án với Telegram đã diễn ra từ tháng 10 năm ngoái, sau đợt ICO năm 2018 cho Telegram Open Network (TON).

Cũng như nhiều ICO, SEC đã đưa ra lập trường rằng theo Kiểm tra Howey (Howey Test) năm 1934, các dịch vụ như vậy cấu thành việc bán chứng khoán chưa đăng ký.

Telegram đã cho rằng kể từ khi họ nộp Mẫu D506 (c) Thông báo về việc chào bán chứng khoán trước vòng chào bán đầu tiên, nó đã được ủy quyền bán token cho các nhà đầu tư được công nhận.

Tuy nhiên, Tòa án lưu ý trong việc ban lệnh cấm vì Telegram dự định cho các token Gram tiếp cận thị trường thứ cấp, không đủ điều kiện để họ được miễn trừ:

Việc bán Gram cho những người mua ban đầu của Telegram, những người sẽ hoạt động như những người bảo lãnh theo luật định, là bước đầu tiên trong việc phân phối chứng khoán công khai liên tục và, do đó, Telegram không thể nhận được lợi ích từ việc yêu cầu đăng ký theo mục 4 ( a) hoặc Quy tắc 506 (c).

Trong một bản án có thể giáng một đòn mạnh vào nhiều tổ chức phát hành token thông qua mô hình ICO, Tòa án đã bác bỏ lập luận của Telegram rằng Gram sẽ trở thành hàng hóa một khi được hiện thực hóa và do đó nằm ngoài phạm vi của SEC.

“Tòa án bác bỏ đặc tính của Telegram về chứng khoán có mục đích trong trường hợp này. Mặc dù hữu ích như một tài liệu tham khảo tốc ký, chứng khoán trong trường hợp này không chỉ đơn giản là Gram, ít hơn một chút so với trình tự mật mã chữ số. Howey đề cập đến một hợp đồng đầu tư … bao gồm đầy đủ các hợp đồng, kỳ vọng và sự hiểu biết tập trung vào việc bán và phân phối Gram. Howey yêu cầu kiểm tra toàn bộ những hiểu biết và kỳ vọng của các bên. ”

Kết luận rằng tòa án phải ngừng phân phối token GRAM, hồ sơ viết:

Tòa án cũng nhận thấy rằng việc giao Gram cho người mua ban đầu (private sale), những người sẽ bán lại chúng cho thị trường công cộng (public sale), thể hiện nguy cơ gần như chắc chắn về tác hại trong tương lai, cụ thể là việc hoàn thành phân phối công khai chứng khoán mà không cần đăng ký. Một lệnh cấm là phù hợp và sẽ được thực thi.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply