Top 10 coin hàng đầu đang tương quan hơn bao giờ hết và tách rời xu hướng với Vàng

Diversify

Thứ Năm Đen tối đã kích hoạt hai xu hướng mới trong mối quan hệ Bitcoin với các loại tiền điện tử khác và vàng.

Trong lịch sử, tiền điện tử có mối tương quan cao với nhau, đặc biệt là các loại tiền điện tử hàng đầu. Mối tương quan giữa tiền điện tử và vàng theo truyền thống là yếu.

10 đồng coins hàng đầu có mối tương quan hơn bao giờ hết và chúng tách rời xu hướng Vàng

Nguồn: Kaiko

Hai xu hướng mới xuất hiện

Kể từ Thứ Năm Đen tối, hai xu hướng mới đã xuất hiện: mối tương quan giữa Bitcoin và chín loại tiền điện tử hàng đầu khác đã đạt đến mức cao chưa từng thấy, trong khi mối tương quan giữa Bitcoin và vàng đã chuyển sang tiêu cực. Thật thú vị, ngay cả mối tương quan giữa Bitcoin và stablecoin USDT cũng đã đạt được sức mạnh.

10 đồng coins hàng đầu có mối tương quan hơn bao giờ hết và tách rời xu hướng Vàng

Nguồn: Coinmetrics

Hơn nữa, kiểm tra khoảng thời gian mười ngày gần nhất, chúng ta nhận thấy rằng mối tương quan tiêu cực của Bitcoin với vàng đã tăng thêm về sức mạnh và đã chuyển sang tiêu cực với NASDAQ và S&P 500.

10 đồng coins hàng đầu có mối tương quan hơn bao giờ hết và chúng tách rời xu hướng Vàng

Nguồn: Kaiko

Nhìn về phía trước

Lý do đằng sau sự gia tăng tương quan giữa Bitcoin và các loại tiền tệ hàng đầu khác có thể là do sự lo lắng và không chắc chắn chung do đại dịch và khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra sau đó. Khi nói đến thị trường tiền điện tử, có thêm sự không chắc chắn trong quan điểm về sự kiện halving của Bitcoin và ảnh hưởng của nó đối với giá Bitcoin.

Có vẻ như chúng ta sẽ không thấy bất kỳ thay đổi lớn nào trong hai xu hướng mới xuất hiện từ Thứ Năm Đen Tối cho đến khi gần kề sự kiện halving – hoặc thậm chí sau sự kiện đó.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply