Giá Tron (TRX) di chuyển lên trên một vùng kháng cự, bắt đầu một xu hướng tăng

Diversify

Giá Tron (TRX) đã di chuyển lên trên một vùng kháng cự quan trọng và đã xác nhận nó là hỗ trợ sau đó.

Kháng cự dài hạn

Kể từ tháng 11 năm 2018, khu vực 0,012 đô la đã đóng vai trò là phạm vi thấp của TRX. Giá đã giảm mạnh xuống dưới mức này vào tháng 3 năm 2020, nhưng đã nhanh chóng lấy lại nó và đã tăng lên kể từ đó.

Bất cứ khi nào một vùng hỗ trợ/kháng cự dài hạn bị phá vỡ nhưng được thu hồi sau đó, điều đó thường có nghĩa là một sự đảo ngược theo hướng ngược lại đang đến. TRX hiện đang đối mặt với sự kháng cự từ một đường kháng cự giảm dần được bắt đầu kể từ ngày 14 tháng 5 và đã bị nó từ chối ba lần cho đến nay.

Một đột phá trên đường này có thể kích hoạt sự tăng tốc nhanh chóng của động thái tăng, đưa giá lên $ 0,026, mức cao gần đây nhất.

TRX-tang-gia

Biểu đồ TRX / USD khung 3 ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đã vượt qua khu vực 0,018 đô la, trước đây từng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Ngoài ra, giá đang theo một đường hỗ trợ tăng dần và một golden cross đã được hình thành bởi đường trung bình động 50 và 200 ngày (MA). Hơn nữa, không có sự phân kỳ giảm giá nào trên chỉ báo RSI. Trái lại, nó đang dần tăng lên.

Do đó, giá TRX có thể tăng ít nhất cho đến khi đạt đến vùng kháng cự 0,0215 đô la, và có thể cao hơn tới vùng 0,026 đô la. Điều này có thể giúp giá phá vỡ lên trên đường kháng cự giảm dần đã đề cập ở trên.

TRX-tang-gia

Biểu đồ TRX / USD khung hàng ngày | Nguồn: TradingView

Phong trào ngắn hạn

Biểu đồ hàng giờ cho thấy giá đã thoát ra khỏi kênh song song tăng dần ngắn hạn. Sự đột phá diễn ra với khối lượng giao dịch lớn và giá đã xác nhận nó là hỗ trợ sau đó.

Điều này báo hiệu rằng giá có khả năng sẽ di chuyển lên các vùng kháng cự được nêu ở trên.

TRX-tang-gia

Biểu đồ TRX / USD khung hàng giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá TRX đã lật một vùng kháng cự quan trọng và đang di chuyển lên trên. Một khi giá vượt ra khỏi đường kháng cự giảm dần dài hạn, thì tốc độ tăng sẽ tăng tốc.

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply