Từ nay người giới thiệu user cho Binance sẽ được hưởng cả 2 sàn giao ngay và Futures

Diversify

Hôm qua, Binance đã công bố ra mắt chương trình phần thưởng do halving Bitcoin. Theo một ấn phẩm, trong khoảng thời gian 11-18/5 lúc 23:00 (giờ Việt Nam), người dùng Binance có thể kiếm được phần thưởng bằng Bitcoin. Phần thưởng lớn nhất trong số này là 12.5 BTC, tương đương khoảng 108,000 đô la. Và vào ngày 12/5, Binance đã tung ra ưu đãi mới, được gọi là chương trình Referral Program (giới thiệu người dùng). Theo đó, người dùng có thể kiếm được cả hoa hồng từ giao ngay và hợp đồng tương lai chỉ bằng một liên kết.

Binance

Binance liên kết phí giao dịch cho cả thị trường giao ngay và Futures

Trước đây, hai hệ thống Referral Program giao ngay và tương lai là hai hệ thống độc lập. Nhưng bây giờ Binance đã liên kết tất cả chúng lại với nhau vào ngày 11/05/2020 lúc 23:00 (giờ Việt Nam).

Binance cho biết:

“Đối với mỗi người dùng mới được giới thiệu thành công vào Binance, người giới thiệu sẽ nhận được khoản hoa hồng bằng phí bất cứ khi nào người dùng mới giao dịch trên thị trường giao ngay hoặc hợp đồng tương lai của Binance. Như vậy, bạn có thể tự do mời người dùng thông qua liên kết giới thiệu giao ngay hoặc liên kết giới thiệu hợp đồng tương lai và nhận hoa hồng từ cả hai”.

Để dễ hiểu hơn, bạn có thể làm theo 2 ví dụ dưới đây:

Ví dụ A:

Người dùng A mời Người dùng B thông qua liên kết giới thiệu giao dịch giao ngay. Người dùng A hiện nhận được hoa hồng giới thiệu bằng phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào họ giao dịch trên thị trường giao ngay hoặc hợp đồng tương lai của Binance.

Ví dụ B:

Người dùng A mời Người dùng B thông qua liên kết giới thiệu hợp đồng tương lai. Người dùng A nhận được hoa hồng giới thiệu bằng phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào họ giao dịch trên thị trường giao ngay, margin hoặc hợp đồng tương lai của Binance.

Để hiểu thêm về tỷ lệ hoa hồng và chiết khấu, vui lòng tham khảo tại đây.

Kiếm phần thưởng Bitcoin với Binance

Theo Binance, để nhận phần thưởng, người dùng cần hoàn thành 4 nhiệm vụ. Đầu tiên, phải mua một loại tiền điện tử tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng tùy chọn fiat-to-crypto của Binance. Thứ hai, cần đạt tương đương 500 đô la khối lượng giao dịch trên một trong các cặp giao dịch giao ngay Bitcoin.

Hơn nữa, người dùng được yêu cầu sử dụng chương trình giới thiệu của Binance. Người dùng mới được giới thiệu phải mở tài khoản trên nền tảng Binance Futures. Cuối cùng, người dùng muốn kiếm phần thưởng BTC phải đạt tương đương 1,000 USDT khối lượng giao dịch sử dụng tính năng hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance cho cặp BTC/USDT.

Phần thưởng có sẵn cho chương trình như sau:

  • Hoàn thành bất kỳ 2 trong số 4 nhiệm vụ để nhận 2.5 BTC
  • Hoàn thành bất kỳ 3 trong số 4 nhiệm vụ để nhận 4 BTC
  • Hoàn thành cả 4 nhiệm vụ để nhận 6 BTC

Tuy nhiên, người dùng muốn tham gia chương trình phần thưởng nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện. Theo các điều khoản và điều kiện của Binance, sàn giao dịch có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi hoạt động hoặc quy tắc bất cứ lúc nào theo quyết định của mình. Ngoài ra, sàn sẽ bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho các nhiệm vụ thuộc chương trình. Điều này có nghĩa là Binance có thể xác định liệu người dùng đã hoàn thành nhiệm vụ cụ thể mà không có quyền trả lời.

Binance bơm 30,000,000 USDT vào Binance Futures Insurance Fund

Ngoài ra, vào ngày 10/5/2020, hơn 13 triệu USDT của Binance Futures Insurance Fund đã được sử dụng để bảo vệ người dùng khỏi các ADL (tự động hủy bỏ).

Để vừa hỗ trợ và vừa tiếp tục bảo vệ người dùng, Binance bơm thêm 30,000,000 USDT vào Binance Futures Insurance Fund, ngoài 7,500,000 USDT vào ngày 30/4/2020.

Thùy Trang

Theo AZCoin News

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply