Tường thuật lại động thái giảm của Bitcoin, phân tích kỹ thuật ngày 04 tháng 8

Diversify

Giá Bitcoin đã giảm đáng kể vào ngày 2 tháng 8, tạo ra một nến giảm giá rất lớn.

Giá đã tăng lên sau khi giảm mạnh nhưng động thái này gần giống với giai đoạn đầu của sự thoái lui, nên giá có thể sẽ giảm xuống trong vài ngày tới.

Tường thuật lại động thái giảm của Bitcoin

Vào ngày 2 tháng 8, giá Bitcoin đã tạo ra một nến nhấn chìm suy giảm và đạt mức đóng cửa thấp hơn mức mở cửa của cây nến tăng gần nhất, điều này cho thấy động thái tăng giá trước đó đã kết thúc. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của cây nến giảm này là trên mức trung bình.

Histogram của chỉ báo MACD đang cho thấy sự yếu kém, vì nó đã tạo ra hai thanh xung lượng thấp hơn liên tiếp, một dấu hiệu giảm giá trong một xu hướng tăng. Chỉ số RSI đã bắt đầu giảm nhưng chưa tạo ra bất kỳ phân kỳ giảm giá nào.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Phong trào tiếp theo

Sau khi giảm vào ngày 2 tháng 8, BTC đã dần dần tăng lên, gần như đạt đến mức Fib 0,618 của toàn bộ mức giảm trước đó ở mức $ 11.515. Nếu thành công trong việc bứt phá lên trên, kháng cự tiếp theo có thể sẽ được tìm thấy ở Fib 0,786 gần mức $ 11.775.

Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn là trung tính, hơi nghiêng về phía giảm giá. Histogram của chỉ báo MACD đã mất hơi nhưng chưa rơi vào vùng âm. Chỉ số RSI đang dao động quanh đường 50.

Nếu histogram của chỉ báo MACD rơi xuống vùng âm và chỉ số RSI giảm xuống dưới 50 thì điều này sẽ xác nhận rằng giá có thể sẽ giảm xuống.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy giá có thể giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần, có đường kháng cự trùng với mức Fib 0,618 đã đề cập ở trên. Ngoài ra, giá đang di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần. Một bứt phá lên trên đường này có thể đưa giá lên đường kháng cự của kênh.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD kkung 45 phút | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Đối với số sóng, có khả năng giá đã bắt đầu điều chỉnh A-B-C vào ngày 2 tháng 8, giá đã hoàn thành sóng A ngay lập tức với mức thấp là $ 10.518. Hiện tại, nó có khả năng đang trong sóng B, chứa sóng phụ W-X-Y.

Nếu độ dài của sóng W và Y là như nhau, thì giá có thể tăng lên mức Fib 0,786 ở $ 11.775 trước khi giảm xuống.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USD hàng giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Giá Bitcoin có khả năng sẽ điều chỉnh để đáp ứng với mức giảm đã xảy ra vào ngày 2 tháng 8. Sự thoái lui có thể kết thúc trong vùng từ $ 10.515- $ 10.775.

Quỳnh Kool

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply