XRP cho thấy dấu hiệu tăng giá khi bật nhảy 7% trong một ngày

Diversify

Giá XRP đã tăng hơn 7% vào ngày 4 tháng 10, tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng trong quá trình này.

Trong khi giá vẫn chưa bứt phá lên trên vùng kháng cự chính, các chỉ báo kỹ thuật và hành động giá cho thấy nó sẽ sớm làm điều này.

Cấp độ dài hạn

Giá XRP hiện đang giao dịch trên vùng hỗ trợ dài hạn $ 0,235. Khu vực này đã liên tục đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự kể từ tháng 9 năm 2019.

Vào tháng 8 năm 2020, giá đã bứt phá lên trên khu vực này, tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng và đạt mức cao $ 0,326. Tuy nhiên, giá đã giảm kể từ đầu tháng 9 và xác nhận lại khu vực $ 0,235 là hỗ trợ.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng. Cả hai chỉ báo RSI và Stochastic RSI đều đang tăng, và không hình thành bất kỳ phân kỳ giảm giá nào. Điều này cho thấy giá có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên, có thể xác nhận vùng kháng cự $ 0,325 một lần nữa.

Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ này, thì hỗ trợ gần nhất tiếp theo được tìm thấy ở mức $ 0,18.

xrp-tang-gia

Biểu đồ XRP/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Khu vực kháng cự chính

Giá XRP đã giảm kể từ ngày 17 tháng 8, khi đạt mức cao nhất là $ 0,326. Giá đã tạo ra một đường kháng cự giảm dần và sự sụt giảm tiếp tục cho đến khi giá đạt mức thấp nhất là $ 0,219 vào ngày 24 tháng 9.

Kể từ đó, XRP đã phục hồi và hiện đang nằm ngay tại đường kháng cự và vùng $ 0,255, trước đây đóng vai trò là hỗ trợ nhưng đã chuyển thành kháng cự sau đợt giảm trong tháng 9.

Nếu giá bứt phá thành công lên trên cả đường kháng cự và khu vực này, thì nó có thể kích hoạt sự gia tăng nhanh chóng lên các mức kháng cự dài hạn được nêu trong phần trước.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng. MACD đã hình thành sự phân kỳ tăng đáng kể và đang đi lên. Chỉ báo RSI đã vượt qua ngưỡng 50 và chỉ báo Stochastic RSI đã tạo ra một bullish cross.

Đây là những dấu hiệu cho thấy giá cuối cùng sẽ bứt phá thành công.

xrp-tang-gia

Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Trong phân tích trước đây của Tạp chí Bitcoin, chúng tôi đã phác thảo một con sóng dài hạn, cho thấy rằng giá đã hoàn thành sóng 4 ở mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 9 và hiện đã bắt đầu sóng 5 (được hiển thị bằng màu đen bên dưới).

Mục tiêu $ 0,36 được đưa ra khi kết thúc động thái bằng cách chiếu độ dài của sóng a (trắng) xuống đáy b, hoặc bằng cách sử dụng mức Fib 4,61 của sóng 1 (đen), được coi là mức Fib tối đa mà sóng thứ 5 có thể đạt được nếu nó kéo dài.

Việc giảm xuống dưới mức cao của sóng 1 ở mức $ 0,213 sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng cụ thể này.

xrp-tang-gia

Biểu đồ XRP/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Nếu số sóng là chính xác, giá đã hoàn thành sóng phụ 1 và sóng phụ 2, và hiện đang ở trong sóng phụ 3 mở rộng của sóng 5.

xrp-tang-gia

Biểu đồ XRP/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

XRP/BTC

Giá XRP/BTC đã được giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần kể từ đầu tháng 8. Nêm giảm dần được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá và giá đã bứt phá thành công lên trên mô hình này vào ngày 24 tháng 9.

Sau khi củng cố một thời gian, XRP đã bắt đầu tăng lên và tạo ra một nến nhấn chìm tăng trưởng vào ngày 4 tháng 10.

Giá đang tăng lên, với hai mức kháng cự gần nhất được tìm thấy là 2400 satoshi và 2560 satoshi.

xrp-tang-gia

Biểu đồ XRP/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

SN_Nour

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply