Giá XRP đã tăng với tốc độ nhanh có tiếp tục tăng lên sau bứt phá gần đây ?

Diversify

Giá XRP đã tăng với tốc độ nhanh hơn kể từ khi nó phá vỡ lên trên đường kháng cự giảm dần vào ngày 6 tháng 7.

Đột phá

Giá XRP đã tăng lên trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, nó đã đạt mức cao $ 0,236 vào cuối giai đoạn này và đã giảm dần kể từ đó.

Giá đã di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần vào ngày 2 tháng Sáu với khoảng thời gian 34 ngày. Sau khi giảm xuống mức Fib 0,5, giá XRP đã bật lên và phá vỡ lên trên đường kháng cự giảm dần với tốc độ tăng được tăng tốc. Trong thời gian này, chỉ số RSI hàng ngày đã vượt qua mức 50, điều này cho thấy phe bò đã quay lại trò chơi.

Tuy nhiên, giá vẫn đang đối mặt với ngưỡng kháng cự từ đường MA 200 ngày, đường MA này cũng đã tạm dừng động thái tăng trước đó vào ngày 30 tháng 4. Do đó, cho đến khi giá thành công trong việc biến đường MA này thành hỗ trợ, biến động giá vẫn được xem là tăng.

XRP-tang-gia

Biểu đồ XRP / USD hàng ngày | Nguồn: TradignView

Nhìn vào biểu đồ ngắn hạn cho thấy cuộc biểu tình đã bị đình trệ vào ngày 10 tháng 7, khi giá đạt mức cao $ 0,211 và đã giảm dần kể từ đó.

Để cuộc biểu tình tiếp tục, giá sẽ phải giữ vùng hỗ trợ $ 0,185, đây là mức Fib 0,618 và vùng hỗ trợ trước đó.

XRP-tang-gia

Biểu đồ XRP / USD khung 6 giờ | Nguồn: TradignView

Đếm sóng XRP

Trader Dave đã phác thảo biểu đồ XRP và cho thấy giá vẫn đang trong quá trình điều chỉnh. Ông dự đoán mức tăng lên 0,4 đô la, trước khi giá tiếp tục di chuyển xuống mức 0,08 đô la.

XRP-tang-gia

Nguồn: Twitter Dave 

Giá hiện đang hoàn thành mô hình sóng tăng ABC, một số sóng thay thế cho thấy giá đã hoàn thành sóng điều chỉnh B và đang trong quá trình hoàn thành sóng C. Điều này sẽ được xác nhận bằng một cú breakout lên trên mức $ 0,225, đây là mức cao nhất của sóng A.

Kết quả của động thái này có thể giúp giá tăng lên $ 0,4, như được nêu trong tweet.

XRP-tang-gia

Biểu đồ XRP / USD hàng ngày | Nguồn: TradignView

Để số sóng này là chính xác, thì giá sẽ phải giữ kênh song song tăng dần hiện tại. Việc giảm xuống dưới $ 0,179 (đường hỗ trợ của kênh và đỉnh của sóng phụ 1) sẽ làm mất hiệu lực số sóng hiện tại.

Trong trường hợp đó, số sóng thay thế được nêu trong tweet có thể sẽ xảy ra.

XRP-tang-gia

Biểu đồ XRP / USD khung 2 giờ | Nguồn: TradignView

Kết luận

Giá XRP đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự giảm dần và sẽ tiếp tục tăng lên sau khi thoái lui trong ngắn hạn.

Theo Tapchibitcoin

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply