XTZ có thể sớm thực hiện một nỗ lực đột phá khác

Diversify

Giá Tezos đã tăng với tốc độ tăng tốc kể từ ngày 5 tháng 7, và đã phá vỡ lên trên một đường kháng cự giảm dần kéo dài gần một tháng. Giá đã bị từ chối bởi vùng kháng cự $ 3.05 nhưng sẽ thực hiện một nỗ lực khác để phá vỡ lên trên.

kháng cự hiện tại

Giá XTZ đã bắt đầu một động thái tăng lên vào ngày 13 tháng 3, và tiếp tục cho đến khi giá đạt mức cao 3,13 đô la vào ngày 2 tháng Sáu, và bắt đầu giảm xuống.

Kể từ đó, XTZ đã di chuyển theo một đường kháng cự giảm dần. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 7, giá đã bật lên tại vùng hỗ trợ $ 2,3 (cũng được củng cố bởi đường MA 200 ngày) và bắt đầu một động thái đi lên gây ra sự bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần trước đó.

Giá đã đạt đến vùng kháng cự $ 3.05 trước khi giảm xuống một lần nữa. Động thái này đã giúp chỉ số RSI hàng ngày di chuyển trên mức 50 và đã xác nhận đường 50 là hỗ trợ. Điều này cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng lên.

XTZ-dot-pha

Biểu đồ XTZ / USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trên biểu đồ ngắn hạn, chúng ta có thể thấy rằng giá cũng đang theo một đường hỗ trợ tăng dần, và đã được xác nhận hai lần. Ngoài ra, có khu vực hỗ trợ $ 2,7, gây ra sự phục hồi vào đầu ngày hôm nay.

Miễn là giá giữ thành công trên khu vực này, thì nó sẽ thực hiện một nỗ lực khác để phá vỡ vùng kháng cự trên cao. Sự suy giảm gần đây nhất diễn ra sau sự hình thành của phân kỳ giảm giá, như được thấy dưới đây.

XTZ-dot-pha

Biểu đồ XTZ / USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng XTZ

Trader Glowto tuyên bố rằng giá Tezos đang giảm xuống để xác nhận vùng kháng cự trước đó thành hỗ trợ trước khi tiếp tục di chuyển lên trên, với mục tiêu là 5 đô la.

“Việc Bitcoin giảm xuống ngày hôm qua đã khiến nhiều altcoin điều chỉnh, và cho đến nay XTZ đã bật lên từ vùng hỗ trợ. Bây giờ cấu trúc sóng có vẻ vẫn chưa hoàn chỉnh, vì vậy tôi đặt cược vào việc tiếp tục tăng lên của giá. Đặt stop loss bên dưới vùng hỗ trợ.”

XTZ-dot-pha

Nguồn: Twitter Glowto  

Thật vậy, có vẻ như giá đang hoàn thiện mô hình sóng A-B-C, và giá hiện đang nằm trong sóng C. Và sóng C sẽ diễn ra trong sự hình thành năm sóng nhỏ bên trong.

Mặc dù giá có thể tăng lên đến 5 đô la nếu sóng C được mở rộng, có một mức kháng cự mạnh gần 4 đô la, đây là mức cao nhất trong tháng 3 và hàng năm. Do đó, nếu số sóng được diễn ra như mong đợi, thì giá sẽ sớm tăng lên vùng kháng cự đầu tiên này.

Số sóng này sẽ bị vô hiệu khi giá phá vỡ xuống dưới điểm thấp của B, ở mức $ 2.2.

XTZ-dot-pha

Biểu đồ XTZ / USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply