XTZ phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ dài hạn. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo ?

Diversify

Giá Tezos (XTZ) đã phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần được bắt đầu từ tháng 3.

Mặc dù, giá đã bật lên từ một vùng hỗ trợ nhỏ, nhưng XTZ có thể tạo ra một đáy thấp hơn khác trước khi bắt đầu một động thái tăng mới.

Đường hỗ trợ dài hạn

Giá XTZ đã giảm kể từ ngày 13 tháng 8, khi đạt mức cao nhất là $ 4,49. Sự sụt giảm đã tăng tốc vào ngày 1 tháng 9.

Hai ngày sau, giá đã phá vỡ xuống dưới một đường hỗ trợ tăng dần được bắt đầu từ ngày 13 tháng 3. Điều này thường chỉ ra sự thay đổi trong xu hướng.

Ngoài ra, giá đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (MA) và đang xác nhận đường này là kháng cự. Các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh gần nhất được tìm thấy ở $ 2,40 và $ 3,20.

xtz-ho-tro

Biểu đồ XTZ/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Các chỉ báo kỹ thuật là trung tính. MACD đang tăng và chỉ báo Stochastic RSI đang nằm trong vùng quá bán, và có thể chuẩn bị phục hồi.

Tuy nhiên, có sự phân kỳ giảm giá ẩn trên chỉ báo RSI, điều này cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục giảm xuống.

xtz-ho-tro

Biểu đồ XTZ/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Phong trào ngắn hạn

Mặc dù giá thực sự đã bứt phá lên trên một đường kháng cự giảm dần, nhưng kết quả là nó đã không thể bắt đầu một động thái tăng giá. Ngược lại, giá đã được củng cố gần mức đột phá và thậm chí là không thể di chuyển lên trên mức Fib 0,382 của toàn bộ đợt giảm trước đó.

Ngoài ra, đang có sự phân kỳ giảm giá ngày càng tăng trên chỉ báo Stochastic RSI và MACD, hơn nữa Stochastic RSI đang rất gần với việc tạo ra một bearish cross. Điều này cho thấy rằng giá có thể sẽ giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $ 2,40 trước khi bắt đầu một động thái tăng khác.

xtz-ho-tro

Biểu đồ XTZ/USD khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng 

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, có vẻ như XTZ đã bắt đầu hình thành xu hướng tăng giá, và được kết thúc ở mức cao nhất ngày 13 tháng 8. Sự sụt giảm kể từ đó đã khiến giá trở về mức Fib 0,618 của toàn bộ động thái, một mức thường xuyên được sử dụng để kết thúc sự điều chỉnh.

Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh diễn ra trong thời gian ngắn, do đó, đợt điều chỉnh có thể mới kết thúc được một phần.

xtz-ho-tro

Biểu đồ XTZ/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Xem xét kỹ hơn cấu trúc giá kể từ mức cao ngày 13 tháng 8, thì thấy rằng giá đã hoàn thành mô hình elliott 5 sóng xung động giảm (màu đỏ bên dưới). Điều này làm cho nhiều khả năng sự sụt giảm chỉ là sóng A (đen) của sự điều chỉnh A-B-C, và giá có khả năng sẽ tạo ra một đáy thấp hơn.

Nếu đúng, điều này có nghĩa là giá đang ở trong sóng B, có thể giúp nó tằng lên gần vùng kháng cự $ 3,2 trước khi XTZ giảm trở lại.

xtz-ho-tro

Biểu đồ XTZ/USD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

SN_Nour

Theo Beincrypto

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply